0
  040 468 404            info@instruiraj.me

Racionalna številaz rešitvami in postopki

Poglavje zajema ponovitev računanja s števili in lažjimi algebrskimi ulomki, torej ulomki z izrazi. Potence z naravnimi eksponenti se razširijo na potence s celimi eksponenti. Preko ulomkov srednješolec obnovi in razširi znanje o decimalnemu zapisu.
V podpoglavjih linearnih enačb in sistemov se ponovi nekaj osnovnih načinov reševanja in postopoma pride v abstraktno in razširjeno reševanje sistemov enačb.
Sklepni in procentni račun pa naučeno teorijo poveže v prakso in življenje.
Številski in algebrski ulomki
Racionalna števila
Številski in algebrski ulomki
Izbrano poglavje zajema 157 primerov, razdeljenih v 38 nalog.

Ulomek je sestavljen iz imenovalca, ulomkove črte in števca. Ulomke bomo razširjali in jih krajšali. Spoznali bomo obratni ulomek ter računske operacije z ulomki.

Elektronska oblika nalog s postopki 18,10 € z DDV

Koda izdelka: 01-04-01

Ob nakupu prejmete PDF datoteko z nalogami, ki vsebujejo rešitve skupaj s postopki. Rešitev posamezne naloge je na voljo v tekstovni ali grafični obliki. Pri nakupu nalog je vključen celoten postopek reševanja s (v nekaterih primerih) spremljajočo razlago.

Tiskana oblika celotnega poglavja 65,49 € z DDV

Koda izdelka: 01-04-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Racionalna števila: Številski in algebrski ulomki
+ Racionalna števila: Potence s celimi eksponenti
+ Racionalna števila: Ulomki in decimalni zapis
+ Racionalna števila: Linearne enačbe in sistemi enačb
+ Racionalna števila: Sklepni in procentni račun

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Racionalna števila. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Veš kaj dobiš pri nalogah rešenih s postopki?

IZBRANI PRIMERI NALOG REŠENIH S POSTOPKI 1. letnik: geometrija / ravninski liki

Zakaj so naloge s postopki prava odločitev?

+ skrajšajo čas učenja;
+ nižji stroški / inštruktor ni potreben;
+ učenec lahko sam najde napako, kje v postopku reševanja se je zmotil;
+ postopki vodijo učenca do rešitve po pravi poti;
+ z zakupom nalog s postopki vam je na voljo individualni inštruktor;
+ naloge prejmete takoj po prejetem plačilu / datoteke so vaše in si jih lahko natisnete.

Potence s celimi eksponenti
Racionalna števila
Potence s celimi eksponenti
Izbrano poglavje zajema 125 primerov, razdeljenih v 35 nalog.

V tem poglavju nadgradimo potence z naravnimi eksponenti, saj tukaj spoznamo pravilo potenciranja s številom nič in potenco z negativnim celim eksponentom.

Elektronska oblika nalog s postopki 14,41 € z DDV

Koda izdelka: 01-04-02

Ob nakupu prejmete PDF datoteko z nalogami, ki vsebujejo rešitve skupaj s postopki. Rešitev posamezne naloge je na voljo v tekstovni ali grafični obliki. Pri nakupu nalog je vključen celoten postopek reševanja s (v nekaterih primerih) spremljajočo razlago.

Tiskana oblika celotnega poglavja 65,49 € z DDV

Koda izdelka: 01-04-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Racionalna števila: Številski in algebrski ulomki
+ Racionalna števila: Potence s celimi eksponenti
+ Racionalna števila: Ulomki in decimalni zapis
+ Racionalna števila: Linearne enačbe in sistemi enačb
+ Racionalna števila: Sklepni in procentni račun

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Racionalna števila. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Ulomki in decimalni zapis
Racionalna števila
Ulomki in decimalni zapis
Izbrano poglavje zajema 55 primerov, razdeljenih v 15 nalog.

Poleg ulomkov obstaja še drug zapis racionalnih števil, to so decimalna števila. Decimalna števila so lahko končna, če je ulomek desetiški, ali neskončna periodična.

Elektronska oblika nalog s postopki 6,34 € z DDV

Koda izdelka: 01-04-03

Ob nakupu prejmete PDF datoteko z nalogami, ki vsebujejo rešitve skupaj s postopki. Rešitev posamezne naloge je na voljo v tekstovni ali grafični obliki. Pri nakupu nalog je vključen celoten postopek reševanja s (v nekaterih primerih) spremljajočo razlago.

Tiskana oblika celotnega poglavja 65,49 € z DDV

Koda izdelka: 01-04-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Racionalna števila: Številski in algebrski ulomki
+ Racionalna števila: Potence s celimi eksponenti
+ Racionalna števila: Ulomki in decimalni zapis
+ Racionalna števila: Linearne enačbe in sistemi enačb
+ Racionalna števila: Sklepni in procentni račun

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Racionalna števila. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Linearne enačbe in sistemi enačb
Racionalna števila
Linearne enačbe in sistemi enačb
Izbrano poglavje zajema 143 primerov, razdeljenih v 49 nalog.

Rešitev linearne enačbe je realno število, pri katerem je vrednost izraza na levi strani enaka vrednosti izraza na desni. Rešitev sistema dveh linearnih enačb z dvema neznankama je urejen par števil (x,y), ki zadošča obema enačbama.

Elektronska oblika nalog s postopki 16,49 € z DDV

Koda izdelka: 01-04-04

Ob nakupu prejmete PDF datoteko z nalogami, ki vsebujejo rešitve skupaj s postopki. Rešitev posamezne naloge je na voljo v tekstovni ali grafični obliki. Pri nakupu nalog je vključen celoten postopek reševanja s (v nekaterih primerih) spremljajočo razlago.

Tiskana oblika celotnega poglavja 65,49 € z DDV

Koda izdelka: 01-04-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Racionalna števila: Številski in algebrski ulomki
+ Racionalna števila: Potence s celimi eksponenti
+ Racionalna števila: Ulomki in decimalni zapis
+ Racionalna števila: Linearne enačbe in sistemi enačb
+ Racionalna števila: Sklepni in procentni račun

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Racionalna števila. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Sklepni in procentni račun
Racionalna števila
Sklepni in procentni račun
Izbrano poglavje zajema 61 primerov, razdeljenih v 48 nalog.

Pri nalogah iz sklepnega računa spoznamo premo in obratno sorazmerje. Pri procentnem računu spoznamo pojem osnove ter deleža. Celo poglavje pa zajema vsakdan našega življenja.

Elektronska oblika nalog s postopki 7,03 € z DDV

Koda izdelka: 01-04-05

Ob nakupu prejmete PDF datoteko z nalogami, ki vsebujejo rešitve skupaj s postopki. Rešitev posamezne naloge je na voljo v tekstovni ali grafični obliki. Pri nakupu nalog je vključen celoten postopek reševanja s (v nekaterih primerih) spremljajočo razlago.

Tiskana oblika celotnega poglavja 65,49 € z DDV

Koda izdelka: 01-04-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Racionalna števila: Številski in algebrski ulomki
+ Racionalna števila: Potence s celimi eksponenti
+ Racionalna števila: Ulomki in decimalni zapis
+ Racionalna števila: Linearne enačbe in sistemi enačb
+ Racionalna števila: Sklepni in procentni račun

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Racionalna števila. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).