040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|

Racionalna številas postopki repevanja in video razlago

Poglavje zajema ponovitev računanja s števili in lažjimi algebrskimi ulomki, torej ulomki z izrazi. Potence z naravnimi eksponenti se razširijo na potence s celimi eksponenti. Preko ulomkov srednješolec obnovi in razširi znanje o decimalnemu zapisu.
V podpoglavjih linearnih enačb in sistemov se ponovi nekaj osnovnih načinov reševanja in postopoma pride v abstraktno in razširjeno reševanje sistemov enačb.
Sklepni in procentni račun pa naučeno teorijo poveže v prakso in življenje.
Racionalna števila
Računske operacije z ulomki
Odpri poglavje
Racionalna števila
Računske operacije z ulomki
Odpri poglavje
Racionalna števila
Računske operacije z ulomki
Odpri poglavje
Racionalna števila
Računske operacije z ulomki
Izbrano poglavje 'Računske operacije z ulomki' zajema 54 rešenih primerov s postopki ter 16 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-04-01

Hitri zakup dostopa

eUČBENIK poglavje 6,23 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem poglavju. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Racionalna števila
Algebrski ulomki
Odpri poglavje
Racionalna števila
Algebrski ulomki
Odpri poglavje
Racionalna števila
Algebrski ulomki
Odpri poglavje
Racionalna števila
Algebrski ulomki
Odpri poglavje
Racionalna števila
Algebrski ulomki
Izbrano poglavje 'Algebrski ulomki' zajema 122 rešenih primerov s postopki ter 23 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-04-02

Hitri zakup dostopa

eUČBENIK poglavje 14,07 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem poglavju. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Racionalna števila
Potence s celimi eksponenti
Odpri poglavje
Racionalna števila
Potence s celimi eksponenti
Odpri poglavje
Racionalna števila
Potence s celimi eksponenti
Odpri poglavje
Racionalna števila
Potence s celimi eksponenti
Odpri poglavje
Racionalna števila
Potence s celimi eksponenti
Odpri poglavje
Racionalna števila
Potence s celimi eksponenti
Izbrano poglavje 'Potence s celimi eksponenti' zajema 128 rešenih primerov s postopki ter 37 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-04-03

Hitri zakup dostopa

eUČBENIK poglavje 14,76 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem poglavju. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Racionalna števila
Ulomki in decimalni zapis
Odpri poglavje
Racionalna števila
Ulomki in decimalni zapis
Odpri poglavje
Racionalna števila
Ulomki in decimalni zapis
Izbrano poglavje 'Ulomki in decimalni zapis' zajema 55 rešenih primerov s postopki ter 11 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-04-04

Hitri zakup dostopa

eUČBENIK poglavje 6,34 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem poglavju. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Racionalna števila
Izbrano poglavje zajema rešene primere podpoglavij z razlago in postopki. Ob nakupu tiskane oblike prejmete dostop do eUČBENIKa skupaj z video vsebinami v sklopu izbranega poglavja.

Koda izdelka: 01-04-00


Tiskana oblika zajema poglavja:
+ Računske operacije z ulomki
+ Algebrski ulomki
+ Potence s celimi eksponenti
+ Ulomki in decimalni zapis


Hitri nakup skripte

Tiskana oblika poglavja 43,46 € z DDV

Tiskano obliko nalog s postopki (s spiralno vezavo) prejmete preko pošte na vaš naslov, ki ga boste oddali ob nakupu.

Veš kaj dobiš pri nalogah rešenih s postopki?

SPLETNI eUČBENIKDEMO DOSTOP naloge s postopki in video razlago

Zakaj so naloge s postopki in video razlaga prava odločitev?

+ video razlage in postopki reševanja skrajšajo čas učenja;
+ učenec se lahko preverja in sam najde napako v postopku reševanja;
+ postopki vodijo učenca do rešitve po pravi poti;
+ video razlago teorije in rešenih primerov si lahko ogledaš večkrat;
+ z zakupom dostopa vam je na voljo osebni inštruktor za pomoč v primeru nejasnosti;
+ dostop do nalog in video vsebin zakupljenega poglavja prejmete takoj po prejetem plačilu;
+ nižji stroški / dodatne inštrukcije niso potrebne.