0
  040 468 404            info@instruiraj.me

Matematične naloge 1. letnika

Pred vami je stran z zbranimi matematičnimi nalogami, ki vsebujejo rešitve in postopke.

Zbrane naloge zajemajo snov prvega letnika. Naloge so razdeljene po posameznih sklopih, ki se jih obravnava v posameznih letnikih. Glavni sklopi so nato razdeljeni še na posamezna poglavja, kar pomeni, da lahko prav vsak najde področje, ki ga zanima.

Naloge so primerne za utrjevanje snovi, pripravo na test, popravni ali zaključni izpit ter za pripravo na maturo. Razvrščene so po težavnosti; sledijo si od osnovnih nalog do težjih, primernih za tiste učence, ki si želijo poglobiti svoje znanje.

 

Naloge so vam na voljo spodaj, imate pa tudi možnost, da zakupite naloge celotnega letnika.

Zbirka nalog se sproti dopolnjuje, skupaj z rešitvami in postopki.

 

Naloge po sklopih Naloge celotnega letnika -5%

1. letnik matematične nalogez rešitvami in postoki

Snov prvega letnika zajema 1981 zbranih nalog z rešitvami in postopki, ki so razporejene v 651 sklopov.

Naravna in cela števila
Naravna in cela številaPotence z naravnimi eksponentiIzrazi in razstavljanje
Naravna in cela števila50 nalog / 8 sklopov
Naloge z rešitvami
Prejmete PDF datoteko z rešitvami.
1,83 €
Naloge s postopki
Prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
5,76 €
Potence z naravnimi eksponenti70 nalog / 13 sklopov
Naloge z rešitvami
Prejmete PDF datoteko z rešitvami.
2,56 €
Naloge s postopki
Prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
8,07 €
Izrazi in razstavljanje176 nalog / 34 sklopov
Naloge z rešitvami
Prejmete PDF datoteko z rešitvami.
6,44 €
Naloge s postopki
Prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
20,29 €
Deljivost naravnih in celih števil
Relacija deljivostiKriterij deljivostiOsnovni izrek o deljenjuNajvečji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik
Relacija deljivosti92 nalog / 25 sklopov
Naloge z rešitvami
Prejmete PDF datoteko z rešitvami.
3,37 €
Naloge s postopki
Prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
10,61 €
Kriterij deljivosti54 nalog / 19 sklopov
Naloge z rešitvami
Prejmete PDF datoteko z rešitvami.
1,98 €
Naloge s postopki
Prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
6,23 €
Osnovni izrek o deljenju50 nalog / 21 sklopov
Naloge z rešitvami
Prejmete PDF datoteko z rešitvami.
1,83 €
Naloge s postopki
Prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
5,76 €
Največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik70 nalog / 22 sklopov
Naloge z rešitvami
Prejmete PDF datoteko z rešitvami.
2,56 €
Naloge s postopki
Prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Osnove logike in teorije množic
Izjave in izjavne povezaveMnožice in računanje z njimi
Izjave in izjavne povezave43 nalog / 21 sklopov
Naloge z rešitvami
Prejmete PDF datoteko z rešitvami.
1,57 €
Naloge s postopki
Prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
4,96 €
Množice in računanje z njimi90 nalog / 26 sklopov
Naloge z rešitvami
Prejmete PDF datoteko z rešitvami.
3,29 €
Naloge s postopki
Prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
10,38 €
Racionalna števila
Številski in algebrski ulomkiPotence s celimi eksponentiUlomki in decimalni zapisLinearne enačbe in sistemi enačbSklepni in procentni račun
Številski in algebrski ulomki157 nalog / 38 sklopov
Naloge z rešitvami
Prejmete PDF datoteko z rešitvami.
5,75 €
Naloge s postopki
Prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
18,10 €
Potence s celimi eksponenti125 nalog / 35 sklopov
Naloge z rešitvami
Prejmete PDF datoteko z rešitvami.
4,58 €
Naloge s postopki
Prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
14,41 €
Ulomki in decimalni zapis55 nalog / 15 sklopov
Naloge z rešitvami
Prejmete PDF datoteko z rešitvami.
2,01 €
Naloge s postopki
Prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
6,34 €
Sklepni in procentni račun61 nalog / 48 sklopov
Naloge z rešitvami
Prejmete PDF datoteko z rešitvami.
2,23 €
Naloge s postopki
Prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
7,03 €
Realna števila
Kvadratni in kubični korenInterval in linearne neenačbeAbsolutna vrednostPribližki in napake
Kvadratni in kubični koren91 nalog / 17 sklopov
Naloge z rešitvami
Prejmete PDF datoteko z rešitvami.
3,33 €
Naloge s postopki
Prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
10,49 €
Interval in linearne neenačbe55 nalog / 15 sklopov
Naloge z rešitvami
Prejmete PDF datoteko z rešitvami.
2,01 €
Naloge s postopki
Prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
6,34 €
Absolutna vrednost81 nalog / 20 sklopov
Naloge z rešitvami
Prejmete PDF datoteko z rešitvami.
2,96 €
Naloge s postopki
Prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
9,34 €
Približki in napake38 nalog / 14 sklopov
Naloge z rešitvami
Prejmete PDF datoteko z rešitvami.
1,39 €
Naloge s postopki
Prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Linearna funkcija
Razdalja med dvema točkama v ravnini in ploščina trikotnikaLinearna funkcijaEnačba premice v ravnini
Razdalja med dvema točkama v ravnini in ploščina trikotnika73 nalog / 22 sklopov
Naloge z rešitvami
Prejmete PDF datoteko z rešitvami.
2,67 €
Naloge s postopki
Prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
8,42 €
Linearna funkcija82 nalog / 26 sklopov
Naloge z rešitvami
Prejmete PDF datoteko z rešitvami.
3,00 €
Naloge s postopki
Prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
9,45 €
Enačba premice v ravnini83 nalog / 33 sklopov
Naloge z rešitvami
Prejmete PDF datoteko z rešitvami.
3,04 €
Naloge s postopki
Prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
9,57 €
Geometrija v ravnini
Ravninski liki / trikotnik, štirikotnik, večkotnik, krogPodobnostKotne funkcije
Podobnost63 nalog / 42 sklopov
Naloge z rešitvami
Prejmete PDF datoteko z rešitvami.
2,31 €
Naloge s postopki
Prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
7,26 €
Kotne funkcije84 nalog / 36 sklopov
Naloge z rešitvami
Prejmete PDF datoteko z rešitvami.
3,07 €
Naloge s postopki
Prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
9,68 €
Osnove statistike
Urejanje in grupiranje podatkovGrafično prikazovanje podatkov
Urejanje in grupiranje podatkov0 nalog / 0 sklopov
Naloge z rešitvami
Prejmete PDF datoteko z rešitvami.
0,00 €
Naloge s postopki
Prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Grafično prikazovanje podatkov0 nalog / 0 sklopov
Naloge z rešitvami
Prejmete PDF datoteko z rešitvami.
0,00 €
Naloge s postopki
Prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €

Kdaj boste prejeli naloge na vaš e-naslov?

Zakupljene naloge prejmete še isti dan, ko je vašo plačilo razvidno na našem poslovnem računu oz. ko prejmemo vaše potrdilo o opravljenem plačilu.

Bi želeli imeti vse naloge 1. letnika v tiskani obliki?

Poleg elektronske oblike nalog vam ponujamo tudi možnost zakupa vseh nalog izbranega letnika v tiskani obliki.
Zbirka zajema rešene primere nalog 1. letnika, ki so trenutno na voljo za zakup v naši spletni trgovini.

Trenutno je na voljo 1981 nalog, razdeljenih v 651 sklopov.

Izbirate lahko med:

68,88 €
216,97 €
Priprava nalog v tiskani obliki in pošiljanje po pošti je brezplačno.
Po plačilu predračuna bomo naloge v tiskani obliki (špiralna vezava s hrbtom in naslovnico) poslali na vaš naslov preko običajne pošte.