040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

| |
Metrična geometrija v prostoru
Prizma
Izbrano poglavje 'Prizma' zajema 56 rešenih primerov s postopki ter 14 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Pokončna prizma je oglato telo, omejeno z dvema vzporednima skladnima n-kotnikoma (osnovna ploskev) in n pravokotniki. Prizma je lahko tudi poševna, v tem primeru so stranske ploskve paralelogrami. Prizma je lahko pravilna, enakoroba, ima osni presek, ...

Elektronska oblika nalog s postopki 6,46 € z DDV

Koda izdelka: 03-06-01

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Tiskana oblika celotnega poglavja 20,10 € z DDV

Koda izdelka: 03-06-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Metrična geometrija v prostoru: Prizma
+ Metrična geometrija v prostoru: Piramida
+ Metrična geometrija v prostoru: Valj
+ Metrična geometrija v prostoru: Stožec
+ Metrična geometrija v prostoru: Krogla in mešane naloge

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Metrična geometrija v prostoru. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Ena video teorija ...

Rešeni primeri nalog v video obliki

Kocka in telesna diagonala #1

Edini podatek, ki ga imamo o kocki, je telesna diagonala. Med računanjem bomo ponovili še kotne funkcije pri izračunu kota med telesno diagonalo in osnovnim robom.

Kvader in razmerje robov #6

Izračunati moramo dolžino robov in prostornino danega kvadra.

Kvader in razmerje robov #8

Preko danih podatkov moramo izračunati telesno diagonalo kvadra.

Enakoroba tristrana prizma #11

Preko podane prostornine prizme bomo izračunali njen osnovni rob in površino.

Vsota dolžin kvadra #21

Preko vsote in razmerja dolžin kvadra izračunamo površino in prostornino kvadra.

Prostornina in cena deske #22

Preko dimenzij deske bomo z razumevanjem kvadra izračunali prostornino in ceno deske.

Zelenjavni vrt in rezervoar vode #23

Glede na količino vode, ki jo potrebujemo za zalivanje vrta, moramo izračunati dimenzije rezervoarja vode v obliki kocke.

Tristrana prizma #24

Podane imamo osnovne robove in višino prizme, izračunati pa je potrebno njeno površino in prostornino.

Tristrana prizma #25

Ker je višina prizme je enaka polmeru osnovni ploskvi očrtanega kroga, se bomo spomnili nekaterih formul iz ravninske geometrije.

Pravilna šeststrana prizma #30

Izračunati moramo rob osnovne ploskve in površino prizme.

Kocka in procenti #32

Rob kocke povečamo za 10 %. Kaj se zgodi s površino in prostornino nove kocke glede na prvotno kocko?

Tristrana prizma #32

Pri iskanju rešitve moramo uporabiti Pitagorov in kosinusni izrek.

Podvojena površina #35

Kocki podvojimo površino. Kaj se zgodi s prostornino?

Morda te zanima tudi