040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
Metrična geometrija v prostoru
Prizma

Pokončna prizma je oglato telo, omejeno z dvema vzporednima skladnima n-kotnikoma (osnovna ploskev) in n pravokotniki. Prizma je lahko tudi poševna, v tem primeru so stranske ploskve paralelogrami. Prizma je lahko pravilna, enakoroba, ima osni presek, ...

eUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 6,46 € z DDV

Koda izdelka: 03-06-01

Ob zakupu poglavja 'Prizma' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.


sklopi nalog
37
primeri s postopki
56
video teorije
1
video primeri
13
Ena video teorija ...
Kocka in telesna diagonala #1

Edini podatek, ki ga imamo o kocki, je telesna diagonala. Med računanjem bomo ponovili še kotne funkcije pri izračunu kota med telesno diagonalo in osnovnim robom.

Kvader in razmerje robov #6

Izračunati moramo dolžino robov in prostornino danega kvadra.

Kvader in razmerje robov #8

Preko danih podatkov moramo izračunati telesno diagonalo kvadra.

Enakoroba tristrana prizma #11

Preko podane prostornine prizme bomo izračunali njen osnovni rob in površino.

Odkleni dostop

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Vsota dolžin kvadra #21

Preko vsote in razmerja dolžin kvadra izračunamo površino in prostornino kvadra.

Prostornina in cena deske #22

Preko dimenzij deske bomo z razumevanjem kvadra izračunali prostornino in ceno deske.

Zelenjavni vrt in rezervoar vode #23

Glede na količino vode, ki jo potrebujemo za zalivanje vrta, moramo izračunati dimenzije rezervoarja vode v obliki kocke.

Tristrana prizma #24

Podane imamo osnovne robove in višino prizme, izračunati pa je potrebno njeno površino in prostornino.

Tristrana prizma #25

Ker je višina prizme je enaka polmeru osnovni ploskvi očrtanega kroga, se bomo spomnili nekaterih formul iz ravninske geometrije.

Pravilna šeststrana prizma #30

Izračunati moramo rob osnovne ploskve in površino prizme.

Kocka in procenti #32

Rob kocke povečamo za 10 %. Kaj se zgodi s površino in prostornino nove kocke glede na prvotno kocko?

Tristrana prizma #32

Pri iskanju rešitve moramo uporabiti Pitagorov in kosinusni izrek.

Podvojena površina #35

Kocki podvojimo površino. Kaj se zgodi s prostornino?