040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
3.7 od 5.0 [ #20 ]
Eksponentna in logaritemska funkcija
Pravila za računanje z logaritmi

S preprostimi logaritmi računamo po definiciji logaritma, pri zahtevnejših logaritmih pa uporabimo pravila za vsoto in razliko logaritmov ter pravilo logaritma potence.

imUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 7,38 € z DDV

Koda izdelka: 02-07-04

Ob zakupu poglavja 'Pravila za računanje z logaritmi' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Za morebitna vprašanja in pomoč na voljo osebni inštruktor.

Kako dodam poglavje v svoj imUČBENIK?

sklopi nalog
10
primeri s postopki
64
video teorije
1
video primeri
24
Ena video teorija ...
video vsebine
Izračunaj vrednost logaritma #1c

Če je mogoče, logaritant zapišemo kot potenco z osnovo, ki je enaka osnovi logaritma.

Izračunaj z uporabo definicije logaritma #2a

Pri težjih logaritmih si pomagamo z definicijo logaritma, saj tako dobimo eksponentno enačbo, ki jo je lažje reševati.

Izračunaj z uporabo definicije logaritma #2b

Pri težjih logaritmih si pomagamo z definicijo logaritma, saj tako dobimo eksponentno enačbo, ki jo je lažje reševati.

Izračunaj z uporabo definicije logaritma #2g

Pri težjih logaritmih si pomagamo z definicijo logaritma, saj tako dobimo eksponentno enačbo, ki jo je lažje reševati.

Odkleni dostop

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Izračunaj z uporabo definicije logaritma #2i

Pri težjih logaritmih si pomagamo z definicijo logaritma, saj tako dobimo eksponentno enačbo, ki jo je lažje reševati.

Izračunaj z uporabo definicije logaritma #2j

Pri težjih logaritmih si pomagamo z definicijo logaritma, saj tako dobimo eksponentno enačbo, ki jo je lažje reševati.

Preveri ali je res #3

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi preverimo dane račune.

Izračunaj vrednost izraza #4a

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi izračunaj vrednost izraza.

Izračunaj vrednost izraza #4c

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi izračunaj vrednost izraza.

Izračunaj vrednost izraza #4d

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi izračunaj vrednost izraza.

Izračunaj vrednost izraza #4f

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi izračunaj vrednost izraza.

Izračunaj vrednost izraza #4h

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi izračunaj vrednost izraza.

Izračunaj vrednost izraza #4i

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi izračunaj vrednost izraza.

Izračunaj vrednost izraza #4j

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi izračunaj vrednost izraza.

Izrazi z logaritmi #5a

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi izraz razpišemo.

Izrazi z logaritmi #5b

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi izraz razpišemo.

Izrazi z logaritmi #5c

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi izraz razpišemo.

Izrazi z logaritmi #5d

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi izraz razpišemo.

Izrazi z logaritmi #5e

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi izraz razpišemo.

Izrazi z logaritmi #6a

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi izraz razpišemo.

Izrazi z logaritmi praštevil #7d

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi izraz razpišemo.

Zapiši kot logaritem enega samega izraza #8e

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi izraz združimo v en logaritem.

Izračunaj z žepnim računalom #9e

Pomagamo si s prehodom na novo osnovo.

Izračunaj vrednost izraza #10

Pomagamo si s prehodom na novo osnovo.

Stran še nima komentarja ... bodi prvi.

 

Brezplačno svetovanje
za starše