040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe.

| |
Eksponentna in logaritemska funkcija
Pravila za računanje z logaritmi
Izbrano poglavje 'Pravila za računanje z logaritmi' zajema 46 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 9 sklopov (nalog).

S preprostimi logaritmi se računa po definiciji, pri zahtevnejših logaritmih pa uporabimo pravila za vsoto in razliko logaritmov ter pravilo logaritma potence.

Elektronska oblika nalog s postopki 5,30 € z DDV

Koda izdelka: 02-07-04

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Tiskana oblika celotnega poglavja 46,12 € z DDV

Koda izdelka: 02-07-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Eksponentna in logaritemska funkcija: Eksponentna funkcija
+ Eksponentna in logaritemska funkcija: Eksponentna enačba in neenačba
+ Eksponentna in logaritemska funkcija: Logaritemska funkcija
+ Eksponentna in logaritemska funkcija: Pravila za računanje z logaritmi
+ Eksponentna in logaritemska funkcija: Logaritemska enačba

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Eksponentna in logaritemska funkcija. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Morda te zanima tudi