040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

| |
Funkcija
Potenčna funkcija
Izbrano poglavje 'Potenčna funkcija' zajema 65 rešenih primerov s postopki ter 16 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Potenčne funkcije lihih ali sodih eksponentov razlikujemo tudi po predznakih njihovih eksponentov. Vsakemu od teh eksponentov pripada določen graf, ki ga lahko tudi raztegnemo, zrcalimo ali premikamo v x ali y smeri.

Elektronska oblika nalog s postopki 7,49 € z DDV

Koda izdelka: 02-04-03

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Tiskana oblika celotnega poglavja 26,27 € z DDV

Koda izdelka: 02-04-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Funkcija: Funkcija, njene lastnosti in inverzna funkcija
+ Funkcija: Transformacije funkcij
+ Funkcija: Potenčna funkcija
+ Funkcija: Korenska funkcija

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Funkcija. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Dve video teoriji ...

Rešeni primeri nalog v video obliki

Potenčna funkcija s sodim pozitivnim eksponentom in premik v y smeri #2

V nalogi ponovimo tudi kaj pomeni, če točka leži na grafu funkcije ali ne ter presečišče s premico.

Premika potenčne funkcije v x in y smeri #3a

Narisali bomo dane grafe v isti kooordinatni sistem.

Potenčna funkcija z lihim pozitivnim eksponentom #4

Ponovimo zrcaljenje čez x os, premik v x smeri. Grafično pa tud reševanje neenačb.

Potenčna funkcija z lihim pozitivnim eksponentom #5c

Ponovimo zrcaljenje čez x os in razteg v y smeri

Potenčna funkcija z lihim pozitivnim eksponentom #5d

Ponovimo zrcaljenje čez y os in razteg v x smeri.

Potenčna funkcija z lihim negativnim eksponentom #6

V dani nalogi utrdimo premik v x smeri, zrcaljenje čez x os in lihost/sodost funkcije.

Potenčna funkcija s sodim negativnim eksponentom #7

V dani nalogi utrdimo absolutno vrednost ter postopek računanja inverzne funkcije.

Potenčna funkcija z lihim negativnim eksponentom #10a

Graf funkcije bomo risali po korakih, najprej razteg in nato premike.

Potenčna funkcija z lihim negativnim eksponentom #10b

Funkciji bomo izračunali ničle, začetno vrednost in zapisali njeno asimptoto.

Potenčna funkcija z lihim negativnim eksponentom #10d

Ali točka T leži na grafu dane funkcije?.

Potenčna funkcija z lihim negativnim eksponentom #11

Funkcijo moremo premakniti za vektor in zapisati enačbo premaknjene funkcije.

Potenčna funkcija s sodim negativnim eksponentom #14a

Graf funkcije bomo narisali po korakih, z zrcaljenjem in premiki.

Inverzna funkcija #19

Podano potenčno funkcijo po korakih narišemo v koordinatni sistem in izračunamo predpis njene inverzne funkcije.

Potenčna funkcija in absolutna vrednost #20

Pri risanju grafa funkcije ponovimo tudi absolutno vrednost.

Morda te zanima tudi