040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
4.8 od 5.0 [ #6 ]
Funkcija
Potenčna funkcija

Potenčne funkcije lihih ali sodih eksponentov razlikujemo tudi po predznakih njihovih eksponentov. Vsakemu od teh eksponentov pripada določen graf, ki ga lahko tudi raztegnemo, zrcalimo ali premikamo v x ali y smeri.

imUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 6,92 € z DDV

Koda izdelka: 02-04-03

Ob zakupu poglavja 'Potenčna funkcija' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.


sklopi nalog
19
primeri s postopki
60
video teorije
2
video primeri
14
Dve video teoriji ...
Potenčna funkcija s sodim pozitivnim eksponentom in premik v y smeri #2

V nalogi ponovimo tudi kaj pomeni, če točka leži na grafu funkcije ali ne ter presečišče s premico.

Premika potenčne funkcije v x in y smeri #3a

Narisali bomo dane grafe v isti kooordinatni sistem.

Potenčna funkcija z lihim pozitivnim eksponentom #4

Ponovimo zrcaljenje čez x os, premik v x smeri. Grafično pa tud reševanje neenačb.

Potenčna funkcija z lihim pozitivnim eksponentom #5c

Ponovimo zrcaljenje čez x os in razteg v y smeri

Odkleni dostop

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Potenčna funkcija z lihim pozitivnim eksponentom #5d

Ponovimo zrcaljenje čez y os in razteg v x smeri.

Potenčna funkcija z lihim negativnim eksponentom #6

V dani nalogi utrdimo premik v x smeri, zrcaljenje čez x os in lihost/sodost funkcije.

Potenčna funkcija s sodim negativnim eksponentom #7

V dani nalogi utrdimo absolutno vrednost ter postopek računanja inverzne funkcije.

Potenčna funkcija z lihim negativnim eksponentom #10a

Graf funkcije bomo risali po korakih, najprej razteg in nato premike.

Potenčna funkcija z lihim negativnim eksponentom #10b

Funkciji bomo izračunali ničle, začetno vrednost in zapisali njeno asimptoto.

Potenčna funkcija z lihim negativnim eksponentom #10d

Ali točka T leži na grafu dane funkcije?.

Potenčna funkcija z lihim negativnim eksponentom #11

Funkcijo moremo premakniti za vektor in zapisati enačbo premaknjene funkcije.

Potenčna funkcija s sodim negativnim eksponentom #14a

Graf funkcije bomo narisali po korakih, z zrcaljenjem in premiki.

Inverzna funkcija #19

Podano potenčno funkcijo po korakih narišemo v koordinatni sistem in izračunamo predpis njene inverzne funkcije.

Potenčna funkcija in absolutna vrednost #20

Pri risanju grafa funkcije ponovimo tudi absolutno vrednost.

Stran še nima komentarja ... bodi prvi.

 

Brezplačno svetovanje
za starše