040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
Potence in koreni
Potence z racionalnimi eksponenti

Korene poljubnih stopenj lahko zapišemo kot potence z racionalnimi eksponenti. Za te potence veljajo enaka pravila, ki smo jih spoznali pri potencah s celimi eksponenti.

eUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 9,57 € z DDV

Koda izdelka: 02-03-05

Ob zakupu poglavja 'Potence z racionalnimi eksponenti' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.


sklopi nalog
18
primeri s postopki
83
video teorije
0
video primeri
23
Video teorija v pripravi ...
Produkt in kvocient potenc z racionalnim eksponentom #2b

Pomembno je, da imajo potence enake osnove, saj lahko uporabimo pravila za računanje s potencami s celimi eksponenti.

Poenostavi #2f

Ko poenostavljamo potence z racionalnim eksponentom je najlažje računati z ulomki. Zato vsa decimalna števila najprj zapišemo z ulomki.

Poenostavi #3b

Pri poenostavljanju nam bodo prišla prav pravila za računanje s potencami s celimi eksponenti.

Poenostavi #3c

Pri poenostavljanju nam bodo prišla prav pravila za računanje s potencami s celimi eksponenti.

Odkleni dostop

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Poenostavi #3h

Pri poenostavljanju nam bodo prišla prav pravila za računanje s potencami s celimi eksponenti.

Poenostavi vsoto produkta potenc #4c

Pri poenostavljanju nam bodo prišla prav pravila za računanje s potencami s celimi eksponenti.

Zmnoži razliko in vsoto dvočlenika #5a

Posamezni členi so potence z racionalnim eksponentom s skupno osnovo. Pri produktu osnovo prepišemo, eksponenta pa seštejemo.

Kvadrat vsote dvočlenika #5c

Posamezni členi so potence z racionalnim eksponentom s skupno osnovo. Pri potenciranju potence osnovo prepišemo, eksponenta pa zmnožimo.

Vsota potenc z racioanalnimi eksponenti #6a

Ko imamo vsoto poračunamo vsak člen posebaj. Spomnimo se, da lahko potenco z racionalni številom v eksponentu zapišemo s pomočjo korena. Izraz poračunamo in šele nato seštejemo.

Izračunaj #6c

Pri danem številskem izrazu se spomnimo, da lahko potenco z racionalni številom v eksponentu zapišemo s pomočjo korena.

Izračunaj #6f

Pri danem številskem izrazu se spomnimo, da lahko potenco z racionalni številom v eksponentu zapišemo s pomočjo korena.

Natančno izračunaj števila in jih uredi po velikosti #7

Pri poenostavljanju številskih izrazov ponovimo pravila računanja s koreni in potencami.

Poenostavi #8d

Pri poenostavljanju številskih izrazov ponovimo pravila računanja s koreni in potencami.

Poenostavi #8e

Pri poenostavljanju številskih izrazov ponovimo pravila računanja s koreni in potencami.

Izračunaj vrednost funkcije pri danem x #9e

Dano število x vstavimo v izraz in z upoštevanjem računskih pravil bomo izračunali iskano vrednost.

Poenostavi izraz #10b

Ko poenostavljamo potence z racionalnim eksponentom je najlažje računati z ulomki. Zato vsa decimalna števila najprj zapišemo z ulomki.

Izraz poenostavi do željene oblike #11

Izraz bomo najlažje poenostavili, če vsa števila zapišemo kot produkt potenc praštevil in uporabimo pravila za računanje s potencami.

Poišči število x #12

Enačbo bomo najlažje rešili, če vsa števila zapišemo kot produkt potenc praštevil in uporabimo pravila za računanje s potencami.

Poenostavi izraz in izračunaj njegovo vrednost #14

Pri poenostavljanju nam bodo prišla prav pravila za računanje s potencami s celimi eksponenti.

Poenostavi izraz #16a

Pri poenostavljanju bomo ponovili računanje s koreni poljubnih stopenj.

Poenostavi izraz #17

Pri poenostavljanju bomo poleg potenc z racionalnimi eksponenti ponovili še racionalizavijo imenovalca in računanje s koreni.

Poenostavi izraz #18b

Pri vsoti potenc z enako osnovo in racionalnimi eksponenti bomo v imenovalcu in števcu najprej izpostavili najmanjši skupni faktor.

Poenostavi izraz #18e

V produktu dveh ulomkov nastopajo potence z enako osnovo in racionalnimi eksponenti. V imenovalcu in števcu bomo najprej izpostavili najmanjši skupni faktor.