040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
4.8 od 5.0 [ #16 ]
Naravna in cela števila
Potence z naravnimi eksponenti

Potenca je sestavljena iz osnove a in naravnega eksponenta n. N-ta potenca števila a je produkt n enakih faktorjev a. Uporabljamo jo predvsem za zapisovanje zelo velikih števil na krajši način.

imUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 12,22 € z DDV

Koda izdelka: 01-01-02

Ob zakupu poglavja 'Potence z naravnimi eksponenti' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Za morebitna vprašanja in pomoč na voljo osebni inštruktor.

Kako dodam poglavje v svoj imUČBENIK?

sklopi nalog
18
primeri s postopki
106
video teorije
0
video primeri
19
Video teorija v pripravi ...
video vsebine
Potence negativnih števil #1g

Ponovitev računanja s potencami negativnih števil na sodi in lihi eksponent.

Izraz s potencami negativnih števil #2f

Naloga poveže odštevanje s potencami negativnih števil.

Težji zraz s potencami negativnih števil #2i

Izraz poveže množico oklepajev, odštevanje in potence negativnih števil.

Produkt potenc z enako osnovo #3d

S pravilom produkta potenc z enako osnovo je enak osnovi na vsoto eksponentov danih potenc.

Odkleni dostop

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Produkt potenc z dvema različnima osnovama #4d

Pri množenju različnih potenc združimo skupaj faktorje, ki imajo skupno osnovo.

Produkt potenc z negativno in pozitivno osnovo #4f

Negativna osnova nas ne sme zmesti. Četudi so potence z negativno osnovo, zanje veljajo enaka pravila računanja s potencami.

Potenciranje potence #5f

Uporabimo pravilo potencianja potence, da osnovo prepišemo eksponenta pa pomnožimo med seboj.

Produkt potenc z različno osnovo #6c

Različne osnove pri potencah zapišemo s skupno osnovo. Pri tem uporabimo pravila računanja s potencami.

Izraz v eksponentu potence #7a

Če v eksponentu potence nastopa izraz in ne konkretna številka, uporabimo pri poenostavljanju enaka pravila računanja s potencami kot pri številih.

Težji izraz produkta potenc z različnimi osnovami #8a

Pri reševanju damo potence na skupne osnove in uporabimo znanje potenciranja negativnih potenc.

Produkt potenciranja potenc #11a

Izraz poenostavimo od notranjih oklepajev navzven in uporabimo pravila za računanje s potencami.

Potence in števila #12c

V izrazu poleg neznank nastopajo tudi večja števila. Za lažje računanje števila zapišemo kot potence produktov praštevil.

Poenostavi izraz #13

Ob poenostavljanju izraza z upoštevanje doslej naučenih metod hitro pridemo do potenc praštevil in spremenljivk.

Poenostavi izraz, ki poveže potence in vsoto #15b

Pri vsoti potenc moramo paziti, saj pri seštevanja potenc ne veljajo ista pravila kot pri množenju potenc.

Izpostavi skupni faktor - lažji primer #16a

Pri seštevanju ali odštevanju potenc z enako osnovo si situacijo z dodanim primerom v video razlagi še bolj slikovito predstavljamo.

Izpostavi skupni faktor - težji primer #16b

Ko seštevamo ali odštevamo potence z enako osnovo, izpostavimo skupni faktor.

Vsota potenc z različno osnovo - lažji primer #17a

Če želimo izpostaviti skupni faktor danega izraza, moramo najprej dobiti skupno osnovo. To pa lahko naredimo le s pravili potenciranja

Vsota potenc z različno osnovo - težji primer #17h

Izraz zapišemo s skupno osnovo, nato pa uporabimo znanje izpostavljanja potenc.

Izpostavi skupni faktor in skrči #18e

V tej nalogi uprabimo osvojeno znanje potenc, ki ga potrebujemo, da pridemo do pravilnega rezultata.

Stran še nima komentarja ... bodi prvi.

 

Brezplačno svetovanje
za starše