040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
4.5 od 5.0 [ #22 ]
Naravna in cela števila
Potence z naravnimi eksponenti

Potenca je sestavljena iz osnove a in naravnega eksponenta n. N-ta potenca števila a je produkt n enakih faktorjev a. Uporabljamo jo predvsem za zapisovanje zelo velikih števil na krajši način.

imUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 12,22 € z DDV

Koda izdelka: 01-01-02

Ob zakupu poglavja 'Potence z naravnimi eksponenti' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Ob zakupu je za morebitna vprašanja in pomoč na voljo osebni inštruktor.

Kako dodam poglavje v svoj imUČBENIK?

sklopi nalog
18
primeri s postopki
106
video teorije
0
video primeri
19
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Video teorija v pripravi ...
Potence negativnih števil #1g

Ponovitev računanja s potencami negativnih števil na sodi in lihi eksponent.

Izraz s potencami negativnih števil #2f

Naloga poveže odštevanje s potencami negativnih števil.

Težji zraz s potencami negativnih števil #2i

Izraz poveže množico oklepajev, odštevanje in potence negativnih števil.

Odkleni dostop: 12,22 €

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Produkt potenc z enako osnovo #3d

S pravilom produkta potenc z enako osnovo je enak osnovi na vsoto eksponentov danih potenc.

Produkt potenc z dvema različnima osnovama #4d

Pri množenju različnih potenc združimo skupaj faktorje, ki imajo skupno osnovo.

Produkt potenc z negativno in pozitivno osnovo #4f

Negativna osnova nas ne sme zmesti. Četudi so potence z negativno osnovo, zanje veljajo enaka pravila računanja s potencami.

Potenciranje potence #5f

Uporabimo pravilo potencianja potence, da osnovo prepišemo eksponenta pa pomnožimo med seboj.

Produkt potenc z različno osnovo #6c

Različne osnove pri potencah zapišemo s skupno osnovo. Pri tem uporabimo pravila računanja s potencami.

Izraz v eksponentu potence #7a

Če v eksponentu potence nastopa izraz in ne konkretna številka, uporabimo pri poenostavljanju enaka pravila računanja s potencami kot pri številih.

Težji izraz produkta potenc z različnimi osnovami #8a

Pri reševanju damo potence na skupne osnove in uporabimo znanje potenciranja negativnih potenc.

Produkt potenciranja potenc #11a

Izraz poenostavimo od notranjih oklepajev navzven in uporabimo pravila za računanje s potencami.

Potence in števila #12c

V izrazu poleg neznank nastopajo tudi večja števila. Za lažje računanje števila zapišemo kot potence produktov praštevil.

Poenostavi izraz #13

Ob poenostavljanju izraza z upoštevanje doslej naučenih metod hitro pridemo do potenc praštevil in spremenljivk.

Poenostavi izraz, ki poveže potence in vsoto #15b

Pri vsoti potenc moramo paziti, saj pri seštevanja potenc ne veljajo ista pravila kot pri množenju potenc.

Izpostavi skupni faktor - lažji primer #16a

Pri seštevanju ali odštevanju potenc z enako osnovo si situacijo z dodanim primerom v video razlagi še bolj slikovito predstavljamo.

Izpostavi skupni faktor - težji primer #16b

Ko seštevamo ali odštevamo potence z enako osnovo, izpostavimo skupni faktor.

Vsota potenc z različno osnovo - lažji primer #17a

Če želimo izpostaviti skupni faktor danega izraza, moramo najprej dobiti skupno osnovo. To pa lahko naredimo le s pravili potenciranja

Vsota potenc z različno osnovo - težji primer #17h

Izraz zapišemo s skupno osnovo, nato pa uporabimo znanje izpostavljanja potenc.

Izpostavi skupni faktor in skrči #18e

V tej nalogi uprabimo osvojeno znanje potenc, ki ga potrebujemo, da pridemo do pravilnega rezultata.

Stran še nima komentarja ... bodi prvi.