040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
4.2 od 5.0 [ #6 ]
Racionalna števila
Potence s celimi eksponenti

V tem poglavju nadgradimo potence z naravnimi eksponenti, saj tukaj spoznamo pravilo potenciranja s številom nič in potenco z negativnim celim eksponentom.

imUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 16,95 € z DDV

Koda izdelka: 01-04-03

Ob zakupu poglavja 'Potence s celimi eksponenti' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Za morebitna vprašanja in pomoč na voljo osebni inštruktor.

Kako dodam poglavje v svoj imUČBENIK?

sklopi nalog
38
primeri s postopki
147
video teorije
0
video primeri
37
Video teorija v pripravi ...
video vsebine
Izračunaj #3a

S pomočjo pravila za produkt potenc z enako osnovo poenostavimo dani izraz.

Zmnoži in deli #4f

S pomočjo pravila za produkt in kvocient potenc z enako osnovo poenostavimo dani izraz.

Izračunaj #5b

Podani so produkti potenc z različnimi osnovami. Vse potence zapišemo kot potenco s praštevilsko osnovo in jih zmnožimo po pravilu produkta potenc z enako osnovo.

Izračunaj #5c

Podani so produkti potenc z različnimi osnovami. Vse potence zapišemo kot potenco s praštevilsko osnovo in jih zmnožimo/delimo po pravilu produkta/kvocienta potenc z enako osnovo.

Odkleni dostop

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Izračunaj #6

Vse potence zapišemo kot potenco s praštevilsko osnovo in jih zmnožimo/delimo po pravilu produkta/kvocienta potenc z enako osnovo.

Poenostavi #7a

Pri poenostavljanju izraza uporabimo pravila za računanje s potencami z enako osnovo. Najprej s potenciranjem odpravimo oklepaje, nato potence z enako osnovo po pravilu zmnožimo med seboj.

Poenostavi #8d

Števila zapišemo kot potenco s praštevilsko osnovo. S potenciranjem odpravimo oklepaje, nato potence z enako osnovo po pravilu zmnožimo in delimo med seboj.

Poenostavi izraz #8f

Števila zapišemo kot potenco s praštevilsko osnovo. S potenciranjem odpravimo oklepaje, nato potence z enako osnovo po pravilu zmnožimo in delimo med seboj.

Poenostavi #9a

Števila zapišemo kot potenco s praštevilsko osnovo. Potence z enako osnovo po pravilu zmnožimo in delimo med seboj.

Poenostavi #9c

Potence z enako osnovo po pravilu zmnožimo in delimo med seboj.

Poenostavi #10a

Števila zapišemo kot potenco s praštevilsko osnovo, nato s potenciranjem odpravimo oklepaje. Potence z enako osnovo po pravilu zmnožimo in delimo med seboj.

Poenostavi #10c

Števila zapišemo kot potenco s praštevilsko osnovo, nato s potenciranjem odpravimo oklepaje. Potence z enako osnovo po pravilu zmnožimo in delimo med seboj.

Poenostavi izraz #11a

S pravili potenc s celimi eksponenti postopoma poenostavimo izraz.

Poenostavi do željene oblike #13

Števila zapišemo kot potenco s praštevilsko osnovo, nato s potenciranjem odpravimo oklepaje. Potence z enako osnovo po pravilu zmnožimo in delimo med seboj.

Potence z negativnim eksponentom #14c

Po pravilu zapišemo potenco z negativnim eksponentom kot ulomek in dobljene ulomke seštejemo in odštejemo med seboj.

Poenostavimo težji izraz #15a

S pomočjo znanja potenc s celimi eksponenti postopoma poenostavimo dani težji izraz.

Izračunaj #16a

Pri računanju moramo biti pozorni, da upoštevamo vsa pravila in ne delamo "po svoje".

Poenostavi izraz #17a

Naloga nam pomaga do globjega razumevanja pri povezavi minusa in sodosti/lihosti števila v eksponentu.

Poenostavi #18b

Potenca, ki ima neničelno osnovo ter eksponent 0, je vedno enaka 1.

Poenostavi izraz #18d

Ko imamo potenco vsoto potenc moramo paziti, da najprej izračunamo vsoto v oklepaju in šele nato potenciramo dobljeni ulomek.

Poenostavi #19a

Ko je osnova potence izraz (produkt, vsota ali razlika), njen eksponent pa je -1, moramo cel izraz hkrati zapisati v števec.

Poenostavi algebrski izraz #20a

V nalogi ponovimo potence z negativnim eksponentom in pravila za računanje z algebrskimi ulomki.

Okrajšaj ulomek #22a

Ko imamo vsoto ali razliko v števcu in imenovalcu ulomka, moramo biti pozorni pri uporabi pravila za potence z negativnim eksponentom.

Okrajšaj ulomek #22c

Ko imamo vsoto ali razliko v števcu in imenovalcu ulomka, moramo biti pozorni pri uporabi pravila za potence z negativnim eksponentom.

Poenostavi izraz #23c

Ko imamo vsoto ali razliko v števcu in imenovalcu ulomka, moramo biti pozorni pri uporabi pravila za potence z negativnim eksponentom.

Poenostavi izraz #24a

Ko imamo vsoto ali razliko v števcu in imenovalcu ulomka, moramo biti pozorni pri uporabi pravila za potence z negativnim eksponentom.

Poenostavi izraz #24b

Ko imamo vsoto ali razliko v števcu in imenovalcu ulomka, moramo biti pozorni pri uporabi pravila za potence z negativnim eksponentom.

Poenostavi izraz #26a

Ko imamo vsoto ali razliko v števcu in imenovalcu ulomka, moramo biti pozorni pri uporabi pravila za potence z negativnim eksponentom.

Dokazi #33a

Pri dokazovanju najprej izpostavimo najmanjši skupni faktor, saj želimo izraz zapisati kot produkt.

Poenostavi #34a

Če želimo izraz poenostaviti, moramo okrajšati ulomek. Preden pa se lotimo krajšanja, moramo v števcu izpostaviti skupni faktor.

Poenostavi izraz #34b

Če želimo ulomke sešteti in odšteti najprej poiščemo skupni imenovalec.

Okrajšaj ulomek #35a

Preden se lotimo krajšanja ulomka, moramo v števcu in imenovalcu izpostaviti skupni faktor.

Okrajšaj ulomek #36a

Preden se lotimo krajšanja ulomka, moramo v števcu in imenovalcu izpostaviti skupni faktor, nato pa si pomagati še z razliko kvadratov.

Poenostavi #36c

Preden se lotimo krajšanja ulomka, moramo v števcu in imenovalcu izpostaviti skupni faktor, nato pa si pomagati še z razliko kvadratov, Vietovim pravilom ter s postopkom razstavljanja štiričlenika.

Poenostavi težji izraz #36d

Pri poenostavljanju si pomagamo z izpostavljanjem, deljenjem potenc s skupno osnovo in pravili za odštevanje in seštevanje ulomkov.

Poenostavi težji izraz #37a

Pri poenostavljanju si pomagamo z znanjem potenc s celimi eksponenti, razstavljanjem, računskimi operacijami med ulomki.

Poenostavi težji izraz #37b

Pri poenostavljanju si pomagamo z znanjem potenc s celimi eksponenti, razstavljanjem, računskimi operacijami med ulomki.

Stran še nima komentarja ... bodi prvi.

 

Brezplačno svetovanje
za starše