040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|

Polinomi in racionalne funkcijes postopki reševanja in video razlago

Polinomske funkcije so razširitev znanja o linearni in kvadratni funckiji. Poglavje ponuja vpogled v še bolj kompleksne krivulje, njihove lastnosti in računanje z njimi. Srednješolci spoznajo tudi Hornerjev algoritem, ki poenostavi delo s polinomi. Ko pa dva polinoma med seboj delimo, dobimo še zanimivejše funkcije, ki jih imenujemo racionalne funkcije.
Polinomi in racionalne funkcije
Operacije v množici polinomov
Odpri poglavje
Polinomi in racionalne funkcije
Operacije v množici polinomov
Odpri poglavje
Polinomi in racionalne funkcije
Operacije v množici polinomov
Odpri poglavje
Polinomi in racionalne funkcije
Operacije v množici polinomov
Odpri poglavje
Polinomi in racionalne funkcije
Operacije v množici polinomov
Izbrano poglavje 'Operacije v množici polinomov' zajema 60 rešenih primerov s postopki ter 17 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-02-01

Hitri zakup dostopa

eUČBENIK poglavje 6,92 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem poglavju. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Polinomi in racionalne funkcije
Ničle polinoma in razcepna oblika polinoma
Odpri poglavje
Polinomi in racionalne funkcije
Ničle polinoma in razcepna oblika polinoma
Odpri poglavje
Polinomi in racionalne funkcije
Ničle polinoma in razcepna oblika polinoma
Odpri poglavje
Polinomi in racionalne funkcije
Ničle polinoma in razcepna oblika polinoma
Izbrano poglavje 'Ničle polinoma in razcepna oblika polinoma' zajema 56 rešenih primerov s postopki ter 13 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-02-02

Hitri zakup dostopa

eUČBENIK poglavje 6,46 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem poglavju. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Polinomi in racionalne funkcije
Graf polinoma
Odpri poglavje
Polinomi in racionalne funkcije
Graf polinoma
Odpri poglavje
Polinomi in racionalne funkcije
Graf polinoma
Odpri poglavje
Polinomi in racionalne funkcije
Graf polinoma
Izbrano poglavje 'Graf polinoma' zajema 46 rešenih primerov s postopki ter 6 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-02-03

Hitri zakup dostopa

eUČBENIK poglavje 5,30 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem poglavju. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Polinomi in racionalne funkcije
Reševanje enačb in neenačb višje stopnje
Odpri poglavje
Polinomi in racionalne funkcije
Reševanje enačb in neenačb višje stopnje
Odpri poglavje
Polinomi in racionalne funkcije
Reševanje enačb in neenačb višje stopnje
Odpri poglavje
Polinomi in racionalne funkcije
Reševanje enačb in neenačb višje stopnje
Izbrano poglavje 'Reševanje enačb in neenačb višje stopnje' zajema 45 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 17 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 03-02-04

Hitri zakup dostopa

eUČBENIK poglavje 5,19 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem poglavju. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Polinomi in racionalne funkcije
Graf racionalne funkcije
Odpri poglavje
Polinomi in racionalne funkcije
Graf racionalne funkcije
Odpri poglavje
Polinomi in racionalne funkcije
Graf racionalne funkcije
Odpri poglavje
Polinomi in racionalne funkcije
Graf racionalne funkcije
Izbrano poglavje 'Graf racionalne funkcije' zajema 41 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 10 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 03-02-05

Hitri zakup dostopa

eUČBENIK poglavje 4,73 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem poglavju. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Polinomi in racionalne funkcije
Racionalne enačbe in neenačbe
Odpri poglavje
Polinomi in racionalne funkcije
Racionalne enačbe in neenačbe
Odpri poglavje
Polinomi in racionalne funkcije
Racionalne enačbe in neenačbe
Odpri poglavje
Polinomi in racionalne funkcije
Racionalne enačbe in neenačbe
Izbrano poglavje 'Racionalne enačbe in neenačbe' zajema 96 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 22 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 03-02-06

Hitri zakup dostopa

eUČBENIK poglavje 11,07 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem poglavju. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Polinomi in racionalne funkcije
Izbrano poglavje zajema rešene primere podpoglavij z razlago in postopki. Ob nakupu tiskane oblike prejmete dostop do eUČBENIKa skupaj z video vsebinami v sklopu izbranega poglavja.

Koda izdelka: 03-02-00


Tiskana oblika zajema poglavja:
+ Operacije v množici polinomov
+ Ničle polinoma in razcepna oblika polinoma
+ Graf polinoma
+ Reševanje enačb in neenačb višje stopnje
+ Graf racionalne funkcije
+ Racionalne enačbe in neenačbe


Hitri nakup skripte

Tiskana oblika poglavja 41,64 € z DDV

Tiskano obliko nalog s postopki (s spiralno vezavo) prejmete preko pošte na vaš naslov, ki ga boste oddali ob nakupu.

Veš kaj dobiš pri nalogah rešenih s postopki?

SPLETNI eUČBENIKDEMO DOSTOP naloge s postopki in video razlago

Zakaj so naloge s postopki in video razlaga prava odločitev?

+ video razlage in postopki reševanja skrajšajo čas učenja;
+ učenec se lahko preverja in sam najde napako v postopku reševanja;
+ postopki vodijo učenca do rešitve po pravi poti;
+ video razlago teorije in rešenih primerov si lahko ogledaš večkrat;
+ z zakupom dostopa vam je na voljo osebni inštruktor za pomoč v primeru nejasnosti;
+ dostop do nalog in video vsebin zakupljenega poglavja prejmete takoj po prejetem plačilu;
+ nižji stroški / dodatne inštrukcije niso potrebne;
+ naloge s postopki pripravljajo in razlagajo prof. matematike.