040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe.

| |
Metrična geometrija v ravnini
Ploščina in obseg trikotnika
Izbrano poglavje 'Ploščina in obseg trikotnika' zajema 19 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 13 sklopov (nalog).

Ploščina trikotnika je enaka polovični ploščini paralelograma z enako osnovnico in višino. Pri računanju s poljubnimi trikotniki ponovimo kosinusni izrek, spoznamo sinusni izrek ter Heronovo formulo za računanje ploščine poljubnega trikotnika, ko imemo podane vse tri stranice.

Elektronska oblika nalog s postopki 2,19 € z DDV

Koda izdelka: 03-05-02

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Tiskana oblika celotnega poglavja 12,83 € z DDV

Koda izdelka: 03-05-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Metrična geometrija v ravnini: Ploščina in obseg pravokotnika ter paralelograma
+ Metrična geometrija v ravnini: Ploščina in obseg trikotnika
+ Metrična geometrija v ravnini: Razreševanje trikotnika

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Metrična geometrija v ravnini. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Morda te zanima tudi