040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
4.6 od 5.0 [ #16 ]
Metrična geometrija v ravnini
Ploščina in obseg trikotnika

Ploščina trikotnika je enaka polovični ploščini paralelograma z enako osnovnico in višino. Pri računanju s poljubnimi trikotniki ponovimo kosinusni izrek, spoznamo sinusni izrek ter Heronovo formulo za računanje ploščine poljubnega trikotnika, ko imemo podane vse tri stranice.

imUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 2,31 € z DDV

Koda izdelka: 03-05-02

Ob zakupu poglavja 'Ploščina in obseg trikotnika' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Ob zakupu je za morebitna vprašanja in pomoč na voljo osebni inštruktor.

Kako dodam poglavje v svoj imUČBENIK?

sklopi nalog
13
primeri s postopki
20
video teorije
0
video primeri
10
Video teorija v pripravi ...
video vsebine
Pitagorov izrek #1a

Izračunaj ploščino pravokotnega trikotnika.

Kotne funkcije #1c

Izračunaj ploščino pravokotnega trikotnika.

Pitagorov izrek in ploščina trikotnika #2

Izračunaj dolžino tretje stranice in ploščino trikotnika.

Enakostranični trikotnik #4

Izračunaj obseg in ploščino trikotnika.

Odkleni dostop

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Enakokrak trikotnik #6

Izračunaj obseg na eno decimalno mesto natančno

Enakokrak trikotnik in romb #7

Kolikšen je kot ob osnovnici trikotnika?

Poljubni trikotnik #8a

S pomočjo Heronovega obrazca izračunamo ploščino trikotnika.

Razmerje stranic poljubnega trikotnika #10

Izračunaj obseg trikotnika.

Ploščina lika #11a

Izrazi ploščino lika z a.

Ploščina paralelograma #12

S pomočjo Heronovega obrazca, preko dveh skladnih trikotnikov, izračunamo ploščino paralelograma.

Stran še nima komentarja ... bodi prvi.

 

Brezplačno svetovanje
za starše