040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
Metrična geometrija v ravnini
Ploščina in obseg trikotnika

Ploščina trikotnika je enaka polovični ploščini paralelograma z enako osnovnico in višino. Pri računanju s poljubnimi trikotniki ponovimo kosinusni izrek, spoznamo sinusni izrek ter Heronovo formulo za računanje ploščine poljubnega trikotnika, ko imemo podane vse tri stranice.

eUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 2,19 € z DDV

Koda izdelka: 03-05-02

Ob zakupu poglavja 'Ploščina in obseg trikotnika' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.


sklopi nalog
13
primeri s postopki
19
video teorije
0
video primeri
0