040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
Metrična geometrija v ravnini
Ploščina in obseg pravokotnika ter paralelograma

Računanje ploščine pravokotnika je osnova za računanje ploščin trikotnika, drugih štirikotnikov in na splošno večkotnikov. V tem poglavju ponovimo računanje s kvadratom, pravokotnikom, rombom in paralelogramom.

eUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 5,88 € z DDV

Koda izdelka: 03-05-01

Ob zakupu poglavja 'Ploščina in obseg pravokotnika ter paralelograma' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.


sklopi nalog
30
primeri s postopki
51
video teorije
0
video primeri
0