040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

| |
Metrična geometrija v prostoru
Piramida
Izbrano poglavje 'Piramida' zajema 29 rešenih primerov s postopki ter 5 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Piramida je polieder, katerega osnovna ploskev je n-kotnik in n trikotniki. Piramida je pokončna ali poševna. Lahko je pravilna, enakoroba, ...

Elektronska oblika nalog s postopki 3,34 € z DDV

Koda izdelka: 03-06-02

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Tiskana oblika celotnega poglavja 20,10 € z DDV

Koda izdelka: 03-06-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Metrična geometrija v prostoru: Prizma
+ Metrična geometrija v prostoru: Piramida
+ Metrična geometrija v prostoru: Valj
+ Metrična geometrija v prostoru: Stožec
+ Metrična geometrija v prostoru: Krogla in mešane naloge

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Metrična geometrija v prostoru. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Dve video teoriji ...

Rešeni primeri nalog v video obliki

Štiristrana piramida in njena višina #1

Za izračun višine piramide in višine stranske ploskve bomo trikrat uporabili Pitagorov izrek.

Naklonski kot stranskega roba glede na osnovno ploskev #7

Pri računanju kota moramo poiskati pravokotni trikotnik, nato pa s pomočjo kotnih funkcij izračunamo iskani kot.

Tristrana piramida #10

Izračunati moramo ploščino osnovne ploskve in višino piramide. Pri ploščini osnovne ploskve ponovimo Heronov obrazec.

Morda te zanima tudi