040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
Metrična geometrija v prostoru
Piramida

Piramida je polieder, katerega osnovna ploskev je n-kotnik in n trikotniki. Piramida je pokončna ali poševna. Lahko je pravilna, enakoroba, ...

eUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 3,34 € z DDV

Koda izdelka: 03-06-02

Ob zakupu poglavja 'Piramida' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.


sklopi nalog
15
primeri s postopki
29
video teorije
2
video primeri
3
Dve video teoriji ...
Štiristrana piramida in njena višina #1

Za izračun višine piramide in višine stranske ploskve bomo trikrat uporabili Pitagorov izrek.

Naklonski kot stranskega roba glede na osnovno ploskev #7

Pri računanju kota moramo poiskati pravokotni trikotnik, nato pa s pomočjo kotnih funkcij izračunamo iskani kot.

Tristrana piramida #10

Izračunati moramo ploščino osnovne ploskve in višino piramide. Pri ploščini osnovne ploskve ponovimo Heronov obrazec.