040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
Geometrija v ravnini in kotne funkcije
Osnovni pojmi in trikotniki

Trikotniki so različnih oblik in lastnosti. Obstaja enakokrak trikotnik, enakostranični trikotnik, pravokotni in poljubni trikotnik. Pri vseh velja, da imajo tri notranje kote. Sokoti notranjih kotov pa so zunanji koti. V krožnici spoznamo obodni in središčni kot ter novo enoto za merjenje kotov: radian.

eUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 5,30 € z DDV

Koda izdelka: 02-01-01

Ob zakupu poglavja 'Osnovni pojmi in trikotniki' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.


sklopi nalog
22
primeri s postopki
46
video teorije
0
video primeri
0