040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
Deljivost naravnih in celih števil
Osnovni izrek o deljenju
Izbrano poglavje 'Osnovni izrek o deljenju' zajema 50 rešenih primerov s postopki ter 12 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Če dve naravni števili a in b nista v relaciji deljivosti, se deljenje števila a s številom b ne izzide. V takem primeru pri deljenju dobimo ostanek, ki je manjši od delitelja. Ta števila med seboj zapišemo z osnovnim izrekom o deljenju naravnih števil.

Elektronska oblika nalog s postopki 5,76 € z DDV

Koda izdelka: 01-02-03

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Tiskana oblika celotnega poglavja 34,98 € z DDV

Koda izdelka: 01-02-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Deljivost naravnih in celih števil: Relacija deljivosti
+ Deljivost naravnih in celih števil: Kriterij deljivosti
+ Deljivost naravnih in celih števil: Osnovni izrek o deljenju
+ Deljivost naravnih in celih števil: Največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Deljivost naravnih in celih števil. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Video teorija v pripravi ...

Rešeni primeri nalog v video obliki

Osnovni izrek o deljenju #2a

S pomočjo osnovnega izreka o deljenju poiščemo deljenec.

Osnovni izrek o deljenju #3a

S pomočjo osnovnega izreka o deljenju poiščemo delitelja.

Osnovni izrek o deljenju #4a

S pomočjo osnovnega izreka o deljenju poiščemo deljenec in ostanek.

Enačba #6a

Poiščimo x s pomočjo osnovnega izreka o deljenju.

Ostanki pri deljenju #7a

S pomočjo osnovnega izreka o deljenju računamo ostanke pri deljenju nekega števila z različnimi delitelji.

Ostanek pri deljenju izraza #9a

S pomočjo osnovnega izreka bomo poiskali ostanek pri deljenju linearnega izraza z nekim številom.

Ostankek pri deljenju izraza #9d

S pomočjo osnovnega izreka bomo poiskali ostanek pri deljenju linearnega izraza z nekim številom.

Ostanek vsote #10a

Pri iskanju ostanka vsote dveh števil, si pomagamo z osnovnim izrekom o deljenju.

Ostanek vsote, razlike in produkta #11

Pri iskanju ostanka vsote, razlike ali produkta dveh števil, si pomagamo z osnovnim izrekom o deljenju.

Ostanek vsote štirih naravnih števil #16a

Ostanek vsote poiščemo s pomočjo osnovnega izreka o deljenju.

Zaporedni naravni števili in njun produkt #19

Poiskali bomo ostanek produkta dveh zaporednih naravnih števil s pomočjo izreka o deljenju.

Besedilna naloga #20

Tudi v besedilnih nalogah imamo lahko skrit osnovni izrek o deljenju, ki nam pomaga pri reševanju naloge.

Te morda zanima tudi ...