... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.8 od 5.0 [ #9 ]
Transformacije ravnine
Zrcaljenje čez točko

Pri zrcaljenju čez točko bomo spoznali zrcaljenje točke čez točko, zrcaljenje daljice čez točko, zrcaljenje premice čez točko in zrcaljenje likov čez točko. Pri vseh zrcaljenjih si pomagamo z znanjem zrcaljenja točke čez točko.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 1,90 € z DDV

Koda izdelka: 07-06-04

Ob zakupu podpoglavja 'Zrcaljenje čez točko' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
17
primeri s postopki
19
video teorije
0
video primeri
8
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 19 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Zrcaljenje točke čez točko #1

Zrcaljenje točke A čez točko S.

Zrcaljenje daljice čez točko #3

Zrcaljenje daljice AB čez točko S.

Zrcaljenje premice čez točko #5

Zrcaljenje premice p čez točko S.

Odkleni dostop: 1,90 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Zrcaljenje premice čez točko #6

Zrcaljenje premice p čez točko A, ki leži na premici.

Zrcaljenje trikotnika čez točko #7

Zrcaljenje trikotnika ABC čez točko S.

Zrcaljenje trikotnika čez oglišče #8

Zrcaljenje trikotnika ABC čez oglišče B.

Zrcaljenje krožnice čez točko #10

Zrcaljenje tkrožnice čez točko T.

Zrcaljenje kota čez točko #15

Zrcaljenje kota trideset stopinj čez točko S.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...