... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.4 od 5.0 [ #14 ]
Transformacije ravnine
Zrcaljenje čez premico

Pri zrcaljenju čez premico bomo spoznali zrcaljenje točke čez premico, zrcaljenje daljice čez premico, zrcaljenje premice čez premico in zrcaljenje likov čez premico. Pri vseh zrcaljenjih si pomagamo z znanjem zrcaljenja točke čez premico.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 2,10 € z DDV

Koda izdelka: 07-06-03

Ob zakupu podpoglavja 'Zrcaljenje čez premico' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
21
primeri s postopki
21
video teorije
0
video primeri
12
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 27 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Zrcaljenje točke čez premico #1

Zrcaljenje točke A čez premico p.

Zrcaljenje točk čez premico #2

Zrcaljenje točk A, B in C čez premico p.

Zrcaljenje daljice čez premico #3

Zrcaljenje daljice AB čez premico p.

Odkleni dostop: 2,10 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Zrcaljenje daljice čez premico #4

Zrcaljenje daljice AB čez premico p.

Zrcaljenje daljice čez premico #5

Zrcaljenje daljice AB čez premico p.

Zrcaljenje premice čez premico #6

Zrcaljenje premice r čez premico p.

Zrcaljenje premice čez premico #8

Zrcaljenje premice r čez premico p.

Zrcaljenje trikotnika čez premico #9

Zrcaljenje trikotnika ABC čez premico p.

Zrcaljenje trikotnika čez premico #10

Zrcaljenje trikotnika ABC čez premico p.

Zrcaljenje trikotnika čez premico #13

Zrcaljenje trikotnika ABC čez premico p.

Zrcaljenje krožnice čez premico #15

Zrcaljenje krožnice čez premico p.

Zrcaljenje kota čez premico #19

Zrcaljenje kota 25 stopinj čez premico p.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...