... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.4 od 5.0 [ #18 ]
Trikotniki
Vrste trikotnikov

Glede na dolžino stranic delimo trikotnike na raznostranične, enakokrake in enakostranične trikotnike. Glede na kote delimo trikotnike na ostrokotne trikotnike, pravokotne trikotnike in topokotne trikotnike.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 4,20 € z DDV

Koda izdelka: 07-07-02

Ob zakupu podpoglavja 'Vrste trikotnikov' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
14
primeri s postopki
42
video teorije
0
video primeri
15
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 30 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Raznostrani trikotnik #1a

Nariši poljubni raznostrani trikotnik.

Enakokraki trikotnik #1b

Nariši poljubni enakokraki trikotnik.

Enakostranični trikotnik #1c

Nariši poljubni enakostranični trikotnik.

Odkleni dostop: 4,20 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Ostrokotni trikotnik #1d

Nariši poljubni ostrokotni trikotnik.

Topokotni trikotnik #1e

Nariši poljubni topokotni trikotnik.

Pravokotni trikotnik #1f

Nariši poljubni pravokotni trikotnik.

Enakostranični trikotnik #3

Notranji in zunanji koti trikotnika.

Pravokotni trikotnik #4a

Izračunaj neznani notranji kot.

Enakokrak trikotnik #6

Izračunaj preostale dva notranja kota.

Enakokrak trikotnik #8

Izračunaj velikost kota ob osnovnici.

Topokotni trikotnik #10

Zunanji in notranji koti.

Osna simetričnost #11

Ali je dani trikotnik osno simetričen?

Neznani kot #14a

Izračunaj neznani kot.

Neznani kot #14b

Izračunaj neznani kot.

Neznani kot #14c

Izračunaj neznani kot.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...