... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.5 od 5.0 [ #22 ]
Trikotniki
Višina trikotnika

Višina je daljica, ki poteka od oglišča trikotnika do nosilke nasprotne stranice in je na njo (nosilko) pravokotna. Vse tri višine se sekajo v eni točki, ki jo imenujemo višinska točka V.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 2,30 € z DDV

Koda izdelka: 07-07-04

Ob zakupu podpoglavja 'Višina trikotnika' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
11
primeri s postopki
23
video teorije
0
video primeri
13
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 63 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Ostrokotni trikotnik #1

Nariši višine trikotnika in ugotovi, kje leži višinska točka.

Topokotni trikotnik #2

Nariši višine trikotnika in ugotovi, kje leži višinska točka.

Pravokotni trikotnik #3

Nariši višine trikotnika in ugotovi, kje leži višinska točka.

Odkleni dostop: 2,30 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Višinska točka #4a

Kje leži višinska točka danega trikotnika?

Višinska točka #4b

Kje leži višinska točka danega trikotnika?

Načrtaj trikotnik #5a

Načrtaj trikotnik, če imaš podano višino, dolžino stranice in notranji kot.

Načrtaj trikotnik #5d

Načrtaj trikotnik, če imaš podano višino, dolžino stranice in notranji kot.

Načrtaj trikotnik #6a

Načrtaj trikotnik, če imaš podano višino in dolžini dveh stranic.

Načrtaj trikotnik #6b

Načrtaj trikotnik, če imaš podano višino in dolžini dveh stranic.

Načrtaj enakokrak trikotnik #7

Načrtaj enakokrak trikotnik, če imaš podano višino na osnovnico in kot med krakoma.

Načrtaj enakokrak trikotnik #8

Načrtaj enakokrak trikotnik, če imaš podano dolžino kraka in višino na osnovnico.

Načrtaj enakostranični trikotnik #9

Načrtaj enakostranični trikotnik, če imaš podano njegovo višino.

Načrtaj trikotnik #10a

Načrtaj trikotnik, če imaš podana dva notranja kota in višino.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...