... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.3 od 5.0 [ #6 ]
Množica naravnih števil
Velika števila

Velika števila imenujemo tista naravna števila, ki so večja od milijona. Spoznali bomo milijarde, bilijone, trilijone,... ponovi računanje z velikimi naravnimi števili in pravila zaokroževanja naravnih števil.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 10,10 € z DDV

Koda izdelka: 06-01-03

Ob zakupu podpoglavja 'Velika števila' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
20
primeri s postopki
101
video teorije
0
video primeri
28
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 52 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Zapiši #1a

Zapiši z desetiško številko.

Zapiši #1d

Zapiši z desetiško številko.

Zapiši #1f

Zapiši z desetiško številko.

Odkleni dostop: 10,10 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Zapiši #1g

Zapiši z desetiško številko.

Število v preglednici #2

Število zapiši na različne načine.

Zaporedje #5c

Dopolni zaporedje.

Vsota #7a

Izračunaj vsoto števil.

Razlika #7b

Izračunaj razliko števil.

Izraz #9b

Zapiši izraz in ga poračunaj.

Produkt #10b

Izračunaj.

Produkt #10e

Izračunaj.

Produkt #10i

Izračunaj.

Količnik #11

Izračunaj.

Zaokroževanje #13a

Zaokroži na desetice.

Zaokroževanje #13b

Zaokroži na desetice.

Zaokroževanje #13c

Zaokroži na desetice.

Zaokroževanje #13e

Zaokroži na desetice.

Zaokroževanje #14a

Zaokroži na stotice.

Zaokroževanje #14b

Zaokroži na stotice.

Zaokroževanje #14d

Zaokroži na stotice.

Zaokroževanje #14g

Zaokroži na stotice.

Zaokroževanje #15b

Zaokroži na tisočice.

Zaokroževanje #16c

Zaokroži na desettisočice.

Zaokroževanje #17a

Zaokroži na stotisočice.

Zaokroževanje #17b

Zaokroži na stotisočice.

Zaokroževanje #18a

Zaokroži na milijone.

Zaokroževanje #18b

Zaokroži na milijone.

Zaokroževanje #20

Število zaokroži na različne načine.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...