... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.5 od 5.0 [ #10 ]
Deli celote in ulomki
Več delov celote

Del celote računamo tako, da celoto delimo z imenovalcem ulomka, izračunani količnik pa pomnožimo s števcem ulomka. Ulomke bom med seboj seštevali in odštevali.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 5,30 € z DDV

Koda izdelka: 05-04-03

Ob zakupu podpoglavja 'Več delov celote' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
10
primeri s postopki
53
video teorije
0
video primeri
13
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 19 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Obarvan del celote #1a

Kolikšen del manjka ulomku do celote?

Obarvan del celote #2a

Kolikšen del manjka ulomku do celote?

Obarvan del celote #2b

Kolikšen del manjka ulomku do celote?

Odkleni dostop: 5,30 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Del celote #4a

Izračunaj del celote.

Del celote #4b

Izračunaj del celote.

Del celote #4c

Izračunaj del celote.

Del celote #5a

Obkroži del celote.

Učenci v razredu #6

Koliko učencev rešuje križanko, sudoku ali ne dela nič od tega?

Seštevanje ulomkov #8a

Zapiši račun z ulomki.

Seštevanje ulomkov #9a

Seštej dana ulomka.

Seštevanje ulomkov #9b

Seštej dana ulomka.

Odštevanje ulomkov #10a

Odštej dana ulomka.

Odštevanje ulomkov #10b

Odštej dana ulomka.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...