... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
0.0 od 5.0 [ #0 ]
Izrazi, enačbe in neenačbe
Uvod v neenačbe

Pri reševanju neenačb v množici naravnih števil si pomagamo s tabelo ali številskim poltrakom. V neenačbo vstavljamo naravna števila in razmislimo, katera naravna števila rešijo dano neenačbo.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 3,40 € z DDV

Koda izdelka: 06-02-03

Ob zakupu podpoglavja 'Uvod v neenačbe' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
13
primeri s postopki
34
video teorije
1
video primeri
12
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 27 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Na voljo ena video teorija ...
Reši neenačbo #4a

Reši neenačbo v množici naravnih števil.

Reši neenačbo #4b

Reši neenačbo v množici naravnih števil.

Reši neenačbo #5a

Reši neenačbo v množici naravnih števil.

Odkleni dostop: 3,40 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Reši neenačbo #5c

Reši neenačbo v množici naravnih števil.

Reši neenačbo #5d

Reši neenačbo v množici naravnih števil.

Reši neenačbo #6a

Reši enenačbo v množici naravnih števil.

Reši neenačbo #6b

Reši neenačbo v množici naravnih števil.

Reši neenačbo #6c

Reši neenačbo v množici naravnih števil.

Izpolni preglednico #7

Reši dano neenačbo.

Besedilna naloga #10

Reši dano neeenačbo.

Besedilna naloga #11

Reši dano neeenačbo.

Reši neenačbo #13a

Reši neenačbo

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...