... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.0 od 5.0 [ #21 ]
Naravna števila
Uvod v naravna števila

Množica naravnih števil so števila s katerimi štejemo. Najmanjše in prvo naravno število je 1. Vsako naravno število ima naslednika, ki je za 1 večje število. Naravnih števil je neskončno mnogo.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 6,70 € z DDV

Koda izdelka: 06-01-01

Ob zakupu podpoglavja 'Uvod v naravna števila' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
19
primeri s postopki
67
video teorije
4
video primeri
10
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 38 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Na voljo štiri video teorije ...
Ali so trditve resnične ali ne? #1

Ob razmišljanju o trditvah utemelji svoj odgovor.

Poišči napako #5

Nato število zapiši s številko.

Besedni zapis #6

Zapisana števila zapiši z besednim zapisom.

Odkleni dostop: 6,70 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

99 355 #8

Števke in besedni zapis.

Pozicijsko računalo #11

Število zapiši z besednim zapisom in desetiškimi enotami.

Pozicijsko računalo #13

Število zapiši s potencami števila 10 in desetiškimi enotami.

Števke na listkih #14a

Sestavi največje štirimestno število.

Števke na listkih #14b

Sestavi največje petmestno liho število.

Števke na listkih #14c

Sestavi najmanjše petmestno število.

Deljenje in množenje #18

Izračunaj in naredi preizkus.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...