... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.3 od 5.0 [ #35 ]
Na voljo štiri video teorije ...
Ali so trditve resnične ali ne? #1

Ob razmišljanju o trditvah utemelji svoj odgovor.

Naslednik #2a

Zapiši naslednike danih števil.

Predhodnik #2b

Zapiši predhodnike danih števil.

Poišči napako #5

Nato število zapiši s številko.

Besedni zapis #6

Zapisana števila zapiši z besednim zapisom.

99 355 #8

Števke in besedni zapis.

Številski poltrak #9

Zapiši označena števila.

Številski poltrak #10b

Zapiši označena števila.

Številski poltrak #11a

Nariši vsa soda števila, ki so večja od 10 in manjša od 20.

Pozicijsko računalo #14

Število zapiši z besednim zapisom in desetiškimi enotami.

Pozicijsko računalo #16

Število zapiši s potencami števila 10 in desetiškimi enotami.

Števke na listkih #17a

Sestavi največje štirimestno število.

Števke na listkih #17b

Sestavi največje petmestno liho število.

Števke na listkih #17c

Sestavi najmanjše petmestno število.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...