... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.7 od 5.0 [ #6 ]
Transformacije ravnine
Usmerjenost in orientacija

Premici smer določimo s puščico in jo na ta način usmerimo oziroma orientiramo. Vsako preico lahko usmerimo na dva načina. Lik orientiramo glede na abecedni vrstni red zapisa oglišč v smeri (ali nasprotni smeri) gibanja urinega kazalca. Lik je lahko pozitivno ali negativno orientiran.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 2,30 € z DDV

Koda izdelka: 07-06-01

Ob zakupu podpoglavja 'Usmerjenost in orientacija' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
8
primeri s postopki
23
video teorije
0
video primeri
9
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 13 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Usmerjena premica #2a

Doriši točke po pravilu.

Usmerjena premica #2b

Doriši točke po pravilu.

Številska premica in točke #3

Odgovori na vprašanja.

Odkleni dostop: 2,30 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Usmerjena premica #4

Premisli in odgovori na vprašanja.

Orientacija trikotnika #5a

Zapiši orientacijo trikotnika.

Orientacija trikotnika #5c

Zapiši orientacijo trikotnika.

Orientacija trikotnika #5d

Zapiši orientacijo trikotnika.

Orientacija kvadrata #6

Kvadrat pozitivno in negativno orientiraj.

Orientacija lika #8

Lik pozitivno orientiraj.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...