... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.0 od 5.0 [ #11 ]
Množica naravnih števil
Urejanje in primerjanje števil

Naravna števila urejamo po velikosti, saj vemo da je vsak naslednjik za ena večji od izbranega naravnega števila. Ob nalogah bomo tudi ponovili, kdaj je število sodo oziroma liho.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 4,30 € z DDV

Koda izdelka: 06-01-02

Ob zakupu podpoglavja 'Urejanje in primerjanje števil' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
12
primeri s postopki
43
video teorije
0
video primeri
15
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 21 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Odnos med števili #1

Z matematičnimi znaki zapiši odnos med danimi števili.

Dvomestna števila #2a

Zapiši vsa dvomestna števila, ki so manjša od 15.

Dvomestna števila #2b

Zapiši vsa dvomestna števila, sestavljena iz števk 1,2 in 8.

Odkleni dostop: 4,30 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Soda števila #2d

Zapiši vsa soda števila, ki so večja od 50 in manjša od 61.

Liha števila #2e

Zapiši vsa soda števila, ki so večja od 82 in manjša od 89.

Urejanje števil #3a

Po velikosti od najmanjšega do največjega uredi števila.

Urejanje števil #3b

Po velikosti od najmanjšega do največjega uredi števila.

Urejanje števil #3c

Po velikosti od najmanjšega do največjega uredi števila.

Štirimestno število #6a

Zapiši najmanjše štirimestno število, če se števke ne smejo ponavljati.

Štirimestno število #6b

Zapiši najmanjše štirimestno število, če se števke lahko ponavljajo.

Predhodnik in naslednik #8

Dopolni besedilo.

Ali je res? #10

Pomagaj si s primerom.

Zaporedje #11a

Nadaljuj zaporedje.

Zaporedje #11b

Nadaljuj zaporedje.

Zaporedje #12b

Vstavi manjkajoči števili.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...