... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.4 od 5.0 [ #16 ]
Na voljo ena video teorija ...
Celi del in ulomek manjši od 1 #1a

Dani ulomek zapiši kot celi del in ulomek manjši od 1.

Celi del in ulomek manjši od 1 #1b

Dani ulomek zapiši kot celi del in ulomek manjši od 1.

Oceni ulomek 1/2 #2a

Med akterima celima številoma leži dani ulomek?

Oceni ulomek 5/3 #2b

Med akterima celima številoma leži dani ulomek?

Oceni ulomek 11/4 #2c

Med akterima celima številoma leži dani ulomek?

Zapiši ulomek #3a

Zapiši ulomek, prikazan s točko na številski premici.

Prikaz ulomka na številski premici #4a

Na številski premici prikaži ulomek 1/2.

Prikaz ulomka na številski premici #5a

Na številski premici prikaži ulomek 2/4.

Prikaz ulomka na številski premici #6

Označi ulomke na številski premici.

Zapiši ulomek #7a

Zapiši ulomek, prikazan s točko na številski premici.

Zapiši ulomek #7c

Zapiši ulomek, prikazan s točko na številski premici.

Prikaz ulomka na številski premici #9a

Na številski premici prikaži dana ulomka z enakimi imenovalci.

Prikaz ulomka na številski premici #9b

Na številski premici prikaži dane ulomke z enakimi imenovalci.

Prikaz ulomka na številski premici #9c

Na številski premici prikaži dane ulomke z enakimi imenovalci.

Prikaz ulomka na številski premici #11

Na številski premici označi ulomka 2/10 in 1/5.

Prikaz ulomka na številski premici #12a

Na številski premici prikaži dane ulomke z različnimi imenovalci.

Prikaz ulomka na številski premici #12c

Na številski premici prikaži dane ulomke z različnimi imenovalci.

Prikaz ulomka na številski premici #12f

Na številski premici prikaži dane ulomke z različnimi imenovalci.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...