... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.2 od 5.0 [ #18 ]
Ulomki in decimalni zapis
Ulomki na številski premici

Ulomke na številski premici prikažemo s točko tako, da enoto razdelimo na toliko delov, kot je število v imenovalcu ulomka. Število v števcu ulomka pove, kje leži dano število.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 6,30 € z DDV

Koda izdelka: 06-03-02

Ob zakupu podpoglavja 'Ulomki na številski premici' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
12
primeri s postopki
63
video teorije
1
video primeri
18
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 39 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Na voljo ena video teorija ...
Celi del in ulomek manjši od 1 #1a

Dani ulomek zapiši kot celi del in ulomek manjši od 1.

Celi del in ulomek manjši od 1 #1b

Dani ulomek zapiši kot celi del in ulomek manjši od 1.

Oceni ulomek 1/2 #2a

Med akterima celima številoma leži dani ulomek?

Odkleni dostop: 6,30 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Oceni ulomek 5/3 #2b

Med akterima celima številoma leži dani ulomek?

Oceni ulomek 11/4 #2c

Med akterima celima številoma leži dani ulomek?

Zapiši ulomek #3a

Zapiši ulomek, prikazan s točko na številski premici.

Prikaz ulomka na številski premici #4a

Na številski premici prikaži ulomek 1/2.

Prikaz ulomka na številski premici #5a

Na številski premici prikaži ulomek 2/4.

Prikaz ulomka na številski premici #6

Označi ulomke na številski premici.

Zapiši ulomek #7a

Zapiši ulomek, prikazan s točko na številski premici.

Zapiši ulomek #7c

Zapiši ulomek, prikazan s točko na številski premici.

Prikaz ulomka na številski premici #9a

Na številski premici prikaži dana ulomka z enakimi imenovalci.

Prikaz ulomka na številski premici #9b

Na številski premici prikaži dane ulomke z enakimi imenovalci.

Prikaz ulomka na številski premici #9c

Na številski premici prikaži dane ulomke z enakimi imenovalci.

Prikaz ulomka na številski premici #11

Na številski premici označi ulomka 2/10 in 1/5.

Prikaz ulomka na številski premici #12a

Na številski premici prikaži dane ulomke z različnimi imenovalci.

Prikaz ulomka na številski premici #12c

Na številski premici prikaži dane ulomke z različnimi imenovalci.

Prikaz ulomka na številski premici #12f

Na številski premici prikaži dane ulomke z različnimi imenovalci.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...