... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.6 od 5.0 [ #10 ]
Ulomki in decimalni zapis
Ulomki kot merska števila

Z ulomkom lahko izračunamo del celote. Izračunamo ga tako, da celoto delimo s števcem, izračunani količnik pa pomnožimo z imenovalcem ulomka. Po potrebi pretvorimo enote.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 8,50 € z DDV

Koda izdelka: 06-03-03

Ob zakupu podpoglavja 'Ulomki kot merska števila' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
34
primeri s postopki
85
video teorije
0
video primeri
22
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 51 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Poišči neznano število #1

V nalogi se naučimo računati del celote.

Poišči neznano število #2g

V nalogi se naučimo računati del celote.

Računanje dela celote #3a

Koliko je 5/6 krogov, ki so prikazani na sliki.

Odkleni dostop: 8,50 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Računanje dela celote #4

V nalogi se naučimo računati del celote.

Računanje dela celote in pretvarjanje merskih enot #5

V nalogi se naučimo računati del celote.

50 evrov in deli celote #6

Izračunaj katero vrednost bankovca predstavljajo dani deli vrednosti bankovca.

Smučanje #7

Koliko učencev smuča in koliko ne?

Pot v šolo #8

Koliko metrov mora Špela še prehoditi?

Nogomet in košarka #9

Koliko otrok igra nogomet in koliko košarko?

Avtomobili na parkirišču #10

Koliko rdečih avtomobilov je na parkirišču?

Babica in 12 vnukov #11

Koliko kap, nogavic, šalov in rokavic je spletla babica?

Tovarna in izdelava majic #18

Koliko rdečih majic ima napako?

Poišči neznano število #19

Naučili se bomo izračunati celoto.

Računanje celote #21

Jaka je prebral tri osmine knjige, kar je 75 strani. Koliko strani ima knjiga?

Šivilja #22

Koliko blaga je kupila šivilja?

Pevski zbor #23

Koliko otrok poje v pevskem zboru?

Lucija nabira jagode #24

Koliko jagod je nabrala Lucija?

Zboleli delavci v podjetju #25

Koliko delavcev je v podjetju?

Koliko ulomku manjka do celote? #28a

Zapiši kateri ulomek predstavlja slika in koliko mu manjka do celote.

Koliko ulomku manjka do celote? #29a

Zapiši koliko ulomku manjka do celote.

Babica in bonboni #30

Koliko bonbonov ima babica?

Reševanje nalog #33

Koliko nalog mora Marko še rešiti?

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...