... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.4 od 5.0 [ #14 ]
Trikotniki
Težišče trikotnika

Težiščnica je daljica, ki poteka od oglišča trikotnika do razpolovišča nasprotne stranice. Razpolovišče stranice narišemo s pomočjo simetrale stranice. Vse tri težiščnice se sekajo v eni točki, ki jo imenujemo težišče T. Težišče T vedno leži v notranjosti trikotnika.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 4,70 € z DDV

Koda izdelka: 07-07-06

Ob zakupu podpoglavja 'Težišče trikotnika' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
11
primeri s postopki
47
video teorije
0
video primeri
15
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 49 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Ostrokotni trikotnik #1

Nariši težiščnice trikotnika in ugotovi, kje leži težišče T.

Pojem in opis #5a

K skici zapiši ustrezen pojem, obarvan z rdečo barvo in ga opiši.

Pojem in opis #5b

K skici zapiši ustrezen pojem, obarvan z rdečo barvo in ga opiši.

Odkleni dostop: 4,70 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Pojem in opis #5c

K skici zapiši ustrezen pojem, obarvan z rdečo barvo in ga opiši.

Pojem in opis #5e

K skici zapiši ustrezen pojem, obarvan z rdečo barvo in ga opiši.

Pojem in opis #5f

K skici zapiši ustrezen pojem, obarvan z rdečo barvo in ga opiši.

Pojem in opis #5h

K skici zapiši ustrezen pojem, obarvan z rdečo barvo in ga opiši.

Pojem in opis #5i

K skici zapiši ustrezen pojem, obarvan z rdečo barvo in ga opiši.

Pojem in opis #5k

K skici zapiši ustrezen pojem, obarvan z rdečo barvo in ga opiši.

Pojem in opis #5l

K skici zapiši ustrezen pojem, obarvan z rdečo barvo in ga opiši.

Načrtaj trikotnik #8a

Načrtaj triktonik z danimi podatki.

Načrtaj trikotnik #8b

Načrtaj triktonik z danimi podatki.

Načrtaj trikotnik #9a

Načrtaj triktonik z danimi podatki.

Načrtaj trikotnik #10a

Načrtaj triktonik z danimi podatki.

Načrtaj trikotnik #11a

Načrtaj triktonik z danimi podatki.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...