... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
0.0 od 5.0 [ #0 ]
Okrogla telesa
Stožec

Stožec je okroglo geometrijsko telo, sestavljeno iz osnovne ploskve, ki je krog in plašča, ki predstavlja krožni izsek. V stožcu si priračunanju osnovnih podatkov (polmer, višina in stranica) pomagamo s Pitagorovim izrekom.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 2,20 € z DDV

Koda izdelka: 09-07-02

Ob zakupu podpoglavja 'Stožec' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
14
primeri s postopki
22
video teorije
0
video primeri
9
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 38 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Sladoled v stožcu #1

Zanima nas koliko sladoleda lahko spravimo v stožec s podanimi dimenzijami. Izračunati moramo volumen stožca.

Pokončni stožec #2

V dani nalogi moramo izračunati površino in prostornino stožca.

Obseg osnovne ploskve #3

Izračunaj površino in prostornino stožca.

Odkleni dostop: 2,20 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Površina stožca #5

Izračunaj ploščino osnega preseka.

Pokončni stožec in procenti #6a

Izračunaj polmer osnovne ploskve.

Krožni izsek in plašč stožca #7

Izračunaj polmer stožca.

Enakostranični stožec in razmerje #11a

Izračunaj razmerje med ploščinama osnovne ploskve in plašča stožca.

Enakostranični stožec in višina stožca #11b

Iz površine stožca izračunaj višino stožca.

Stožec #14

Izračunaj višino stožca.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...