... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.9 od 5.0 [ #16 ]
Računanje z ulomki
Številski izrazi

Ulomke že znamo seštevati, odštevati, deliti in množiti. Zdaj pa se bomo lotili težjih računskih izrazov z ulomki. Ne pozabimo, množenje in deljenje imata prednost pred seštevanjem in odštevanjem.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 4,50 € z DDV

Koda izdelka: 07-03-03

Ob zakupu podpoglavja 'Številski izrazi' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
6
primeri s postopki
45
video teorije
0
video primeri
21
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 40 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Izračunaj #1a

Izračunaj številski izraz z ulomki.

Izračunaj #1c

Izračunaj številski izraz z ulomki.

Izračunaj #1d

Izračunaj številski izraz z ulomki.

Odkleni dostop: 4,50 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Izračunaj #2a

Izračunaj številski izraz z ulomki. Pazi, množenje ima prednost pred seštevanjem.

Izračunaj #2b

Izračunaj številski izraz z ulomki. Pazi, deljenje ima prednost pred seštevanjem.

Izračunaj #2c

Izračunaj številski izraz z ulomki. Pazi, deljenje ima prednost pred odštevanjem.

Izračunaj #2e

Izračunaj številski izraz z ulomki. Pazi, deljenje in množenje imata prednost pred seštevanjem.

Izračunaj #3a

Izračunaj številski izraz z ulomki.

Izračunaj #3c

Izračunaj številski izraz z ulomki.

Izračunaj #3e

Izračunaj številski izraz z ulomki.

Izračunaj težji številski izraz #4a

Izračunaj številski izraz z ulomki.

Izračunaj težji številski izraz #4b

Izračunaj številski izraz z ulomki.

Izračunaj težji številski izraz #4c

Izračunaj številski izraz z ulomki.

Izračunaj težji številski izraz #4d

Izračunaj številski izraz z ulomki.

Izračunaj težji številski izraz #4e

Izračunaj številski izraz z ulomki.

Izračunaj #5a

Vstavi dane ulomke v izraz in izračunaj številski izraz z ulomki.

Izračunaj #5b

Vstavi dane ulomke v izraz in izračunaj številski izraz z ulomki.

Izračunaj težji številski izraz #6a

Izračunaj številski izraz z ulomki.

Izračunaj težji številski izraz #6g

Izračunaj številski izraz z ulomki.

Izračunaj težji številski izraz #7a

Izračunaj številski izraz z ulomki.

Izračunaj težji številski izraz #7c

Izračunaj številski izraz z ulomki.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...