... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.6 od 5.0 [ #5 ]
Spoznajmo števila do milijona
Števila do sto tisoč

Števila do sto tisoč lahko zapišemo oz. prikažemo na več načinov: s številko, z besedami, z desetiškimi enotami, s pozicijskim računalom in na številski premici.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 6,70 € z DDV

Koda izdelka: 05-01-02

Ob zakupu podpoglavja 'Števila do sto tisoč' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
12
primeri s postopki
67
video teorije
0
video primeri
8
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 11 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Desetiške enote #2a

Zapiši število z desetiškimi enotami.

Desetiške enote #2b

Zapiši število z desetiškimi enotami.

Poišči napako #5

Poišči napako in zapiši pravilno.

Odkleni dostop: 6,70 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Besedni zapis #6

Zapisana števila zapiši z besednim zapisom.

Besedni zapis #7a

Zapiši število s številko.

Primerjaj števili #9a

Vstavi znal <,> ali =.

x+1 #12a

Če je x=12367, izračunaj x+1.

x-100 #12d

Če je x=12367, izračunaj x-100.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...