... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.3 od 5.0 [ #20 ]
Spoznajmo števila do milijona
Števila do deset tisoč

Števila do deset tisoč lahko zapišemo oz. prikažemo na več načinov: s številko, z besedami, z desetiškimi enotami, z enotskimi kockami, s pozicijskim računalom in na številski premici.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 10,20 € z DDV

Koda izdelka: 05-01-01

Ob zakupu podpoglavja 'Števila do deset tisoč' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
16
primeri s postopki
102
video teorije
1
video primeri
17
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 25 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Na voljo ena video teorija ...
Primerjava števil #3

Zapiši števila od najmanjšega do največjega.

Desetiške enote #4a

Zapiši število s številko.

Desetiške enote #4c

Zapiši število s številko.

Odkleni dostop: 10,20 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Desetiške enote #4d

Zapiši število s številko.

Desetiške enote #4e

Zapiši število s številko.

Desetiške enote #4f

Zapiši število s številko.

Desetiške enote #5a

Zapiši število z desetiškimi enotami.

Desetiške enote #5b

Zapiši število z desetiškimi enotami.

Pozicijsko računalo #6a

S številko zapiši število.

Pozicijsko računalo #6c

S številko zapiši število.

Besedni zapis #8a

S številko zapiši število.

Besedni zapis #9a

Z besedami zapiši število.

Besedni zapis #9c

Z besedami zapiši število.

Besedni zapis #9d

Z besedami zapiši število.

Zaporedje #10a

Ugotovi zaporedje in ga nadaljuj.

Zaporedje #10b

Ugotovi zaporedje in ga nadaljuj.

Števila #11

Enice, desetice, stotice, tisočice.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...