... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
| |
3.9 od 5.0 [ #7 ]
Spoznajmo števila do milijona
Števila do deset tisoč

Števila do deset tisoč lahko zapišemo oz. prikažemo na več načinov: s številko, z besedami, z desetiškimi enotami, z enotskimi kockami, s pozicijskim računalom in na številski premici.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 10,20 € z DDV

Koda izdelka: 05-01-01

Ob zakupu podpoglavja 'Števila do deset tisoč' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Ob zakupu je za morebitna vprašanja in pomoč na voljo osebni inštruktor.

Kako dodam podpoglavje v svoj imUČBENIK?

sklopi nalog
16
primeri s postopki
102
video teorije
1
video primeri
17
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Na voljo ena video teorija ...
Primerjava števil #3

Zapiši števila od najmanjšega do največjega.

Desetiške enote #4a

Zapiši število s številko.

Desetiške enote #4c

Zapiši število s številko.

Odkleni dostop: 10,20 €

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Desetiške enote #4d

Zapiši število s številko.

Desetiške enote #4e

Zapiši število s številko.

Desetiške enote #4f

Zapiši število s številko.

Desetiške enote #5a

Zapiši število z desetiškimi enotami.

Desetiške enote #5b

Zapiši število z desetiškimi enotami.

Pozicijsko računalo #6a

S številko zapiši število.

Pozicijsko računalo #6c

S številko zapiši število.

Besedni zapis #8a

S številko zapiši število.

Besedni zapis #9a

Z besedami zapiši število.

Besedni zapis #9c

Z besedami zapiši število.

Besedni zapis #9d

Z besedami zapiši število.

Zaporedje #10a

Ugotovi zaporedje in ga nadaljuj.

Zaporedje #10b

Ugotovi zaporedje in ga nadaljuj.

Števila #11

Enice, desetice, stotice, tisočice.

Stran še nima komentarja ... bodi prvi.