... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.1 od 5.0 [ #20 ]
Obdelava podatkov
Srednje vrednosti podatkov

Poznamo tri srednje vrednosti podatkov. To so aritmetična sredina, modus in mediana. Vse tri skupaj nam pomagajo pri interpretaciji in razumevanju zbranih podatkov.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 2,50 € z DDV

Koda izdelka: 09-08-02

Ob zakupu podpoglavja 'Srednje vrednosti podatkov' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
17
primeri s postopki
25
video teorije
0
video primeri
12
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 26 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Aritmetična sredina #1

Iz tabele razberi podatke in izračunaj aritmetično sredino.

Aritmetična sredina #3

Koliko denarja je mama v povprečju porabila ta teden za trgovino?

Aritmetična sredina #4

Koliko bi morala znašati dolžina Petrovega skoka, da bo imel povprečje skokov 98 m?

Odkleni dostop: 2,50 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Modus #4

Podatkom določi modus.

Modus #7

Določi modus podatkom iz preglednice.

Mediana #8

Razporedi števila po velikosti od najmanjšega do največjega. Katero število je na sredini?

Mediana #9

Razporedi števila po velikosti od najmanjšega do največjega. Določi mediano.

Mediana in liho število podatkov #11a

Določi mediano podatkom iz preglednice.

Mediana in sodo število podatkov #11b

Določi mediano podatkom iz preglednice.

Opisni podatki #12

Katero srednjo vrednost podatkov lahko določimo opisnim podatkom?

Čas v urah #13a

Podatkom določi aritmetično sredino, modus in mediano.

Dolžina v metrih #13b

Podatkom določi aritmetično sredino, modus in mediano.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...