... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.3 od 5.0 [ #19 ]
Spoznajmo števila do milijona
Soda in liha števila

Soda števila so števila deljiva z 2, imenujemo jih tudi parna števila. Liha števila niso deljiva z 2, saj dajo pri deljenju z 2 ostanek 1. Imenujemo jih tudi neparna števila.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 5,20 € z DDV

Koda izdelka: 05-01-04

Ob zakupu podpoglavja 'Soda in liha števila' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
13
primeri s postopki
52
video teorije
1
video primeri
23
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 34 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Na voljo ena video teorija ...
Soda števila #1a

Podčrtaj soda števila.

Dvomestna števila #3a

Zapiši najmanjše dvomestno sodo število.

Enomestna števila #3b

Napiši največje enomestno sodo število.

Odkleni dostop: 5,20 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Soda naravna števila #3f

Zapiši sedem več, kot je najmanjše dodo naravno število.

Ali je trditev pravilna? #4b

Naslednik lihega števila je deljiv z 2.

Ali je trditev pravilna? #4c

Naslednik sodega števila je deljiv s 3.

Dopolni! #5

Vpiši sodo ali liho.

Liha števila #6a

V pravilnem zaporedju vpiši vsa liha števila.

Soda števila #7a

V pravilnem zaporedju vpiši vsa soda števila.

Desetiške enote #8a

Zapiši število in ga podčrtaj, če je sodo.

Desetiške enote #8b

Zapiši število in ga podčrtaj, če je sodo.

Desetiške enote #8c

Zapiši število in ga podčrtaj, če je sodo.

Najmanjše in največje sodo število #9

Iz danih števk sestavi najmanjše in največje sodo število.

Liha števila #11a

Zapiši vsa liha števila, ki ustrezajo pogoju.

Zaporedni sodi števili #12a

Poišči zaporedni sodi števili, katerih vsota je 62.

Zaključi poved #13a

V manjkajoči prostor zapiši besedo sodo/liho.

Zaključi poved #13b

V manjkajoči prostor zapiši besedo sodo/liho.

Zaključi poved #13c

V manjkajoči prostor zapiši besedo sodo/liho.

Zaključi poved #13d

V manjkajoči prostor zapiši besedo sodo/liho.

Zaključi poved #13e

V manjkajoči prostor zapiši besedo sodo/liho.

Zaključi poved #13f

V manjkajoči prostor zapiši besedo sodo/liho.

Zaključi poved #13g

V manjkajoči prostor zapiši besedo sodo/liho.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...