... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.7 od 5.0 [ #15 ]
Obdelava podatkov
Škatla z brki

Škatla z brki je grafična predstavitev razpršenosti podatkov. Omogoča nam primerjavo med skupinami enakovrednih podatkov. Narišemo jo s pomočjo najmanjšega in največjega podatka, mediane vseh podatkov ter prvega in tretjega kvartila.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 3,30 € z DDV

Koda izdelka: 09-08-03

Ob zakupu podpoglavja 'Škatla z brki' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
10
primeri s postopki
33
video teorije
0
video primeri
7
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 29 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Škatla z brki #1

Kaj moramo izračunati, ce želimo narisati škatlo z brki?

Škatla z brki #2

Izpiši najmanjši podatek, največji podatek, prvi kvartil, mediano in tretji kvartil.

Nataša in nakupi v trgovini #3

Odgovori na zapisana vprašanja.

Odkleni dostop: 3,30 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Podana so števila #5

Izračunaj podatke in nariši škatlo z brki.

Podana so števila #6

Izračunaj podatke in nariši škatlo z brki.

Plesni klub #8

Določi medčetrtinski razmik in nariši škatlo z brki.

Primerjava podatkov #9

Primerjaj dvoje podatkov, prikazanih z dvema škatlama z brki.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...