... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.7 od 5.0 [ #11 ]
Izrazi s spremenljivko
Seštevanje in odštevanje veččlenikov

Izraz s spremenljivkami poenostavimo tako, da izraz zapišemo brez oklepajev in seštejemo ali odštejemo podobne enočlenike. Pozorni moramo biti ali je pred oklepajem plus ali minus, da ga pri odpravi oklepaja pravilno upoštevamo.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 2,70 € z DDV

Koda izdelka: 08-04-05

Ob zakupu podpoglavja 'Seštevanje in odštevanje veččlenikov' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
10
primeri s postopki
27
video teorije
0
video primeri
15
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 28 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Seštevanje veččlenikov #1a

Poenostavi izraz.

Odštevanje veččlenikov #1b

Poenostavi izraz.

Seštevanje veččlenikov #1c

Poenostavi izraz.

Odkleni dostop: 2,70 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Odštevanje veččlenikov #1d

Poenostavi izraz.

Seštej oz. odštej #2a

Poenostavi izraz.

Seštej oz. odštej #2c

Poenostavi izraz.

Besedilna naloga #3a

Zapiši in poračunaj izraz.

Besedilna naloga #3b

Zapiši in poračunaj izraz.

Besedilna naloga #3c

Zapiši in poračunaj izraz.

Seštej oz. odštej #4a

Poenostavi izraz.

Seštej oz. odštej #4b

Poenostavi izraz.

Seštej oz. odštej #4d

Poenostavi izraz.

Vrednost izraza #5

Izračunaj vrednost izraza za z=-3.

Vrednost izraza #6

Izračunaj vrednost izraza za y=-1.

Vrednost izraza #8

Ali je vrednost izraza odvisna od spremenljivke a?

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...