... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.5 od 5.0 [ #19 ]
Računanje z ulomki
Seštevanje in odštevanje ulomkov

Ko ulomke seštevamo (ali odštevamo), moramo biti pozorni, da imajo vsi ulomki enake imenovalce. V tem primeru imenovalec preprosto prepišemo, števce pa seštejemo (ali odštejemo). Če ulomki nimajo enakih imenovalcev, jih razširimo na skupni imenovalec, ki je najmanjši skupni večkratnih vseh imenovalcev.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 15,20 € z DDV

Koda izdelka: 07-03-01

Ob zakupu podpoglavja 'Seštevanje in odštevanje ulomkov' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
17
primeri s postopki
152
video teorije
0
video primeri
38
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 65 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Račun #1a

Zapiši račun z ulomki.

Seštej #2a

Seštej ulomka z enakima imenovalcema.

Seštej #2b

Seštej ulomka z enakima imenovalcema.

Odkleni dostop: 15,20 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Seštej #2b

Seštej ulomke z enakimi imenovalci.

Seštej #3a

Seštej ulomka z enakima imenovalcema in rezultat okrajšaj.

Seštej #3b

Seštej ulomka z enakima imenovalcema in rezultat okrajšaj.

Seštej #3i

Seštej ulomke z enakimi imenovalci in rezultat okrajšaj.

Seštej #4a

Seštej ulomke z enakimi imenovalci in rezultat okrajšaj ter zapiši s celim delom in ulomkom manjšim od ena.

Seštej #4b

Seštej ulomke z enakimi imenovalci in rezultat okrajšaj ter zapiši s celim delom in ulomkom manjšim od ena.

Seštej #4h

Seštej ulomke z enakimi imenovalci in rezultat okrajšaj ter zapiši s celim delom in ulomkom manjšim od ena.

Seštej #6a

Seštej ulomke z enakimi imenovalci in rezultat okrajšaj ter zapiši s celim delom in ulomkom manjšim od ena.

Seštej #6b

Seštej ulomke z enakimi imenovalci in rezultat okrajšaj ter zapiši s celim delom in ulomkom manjšim od ena.

Seštej #6d

Seštej ulomke z enakimi imenovalci in rezultat okrajšaj ter zapiši s celim delom in ulomkom manjšim od ena.

Odštej #7a

Zapiši račun, prikazan z obarvanimi deli likov.

Odštej #8a

Odštej ulomka z enakima imenovalcema.

Odštej #8b

Odštej ulomka z enakima imenovalcema.

Odštej #8m

Odštej ulomke z enakimi imenovalci.

Odštej #8n

Odštej ulomke z enakimi imenovalci.

Odštej #9a

Odštej ulomke z enakimi imenovalci in rezultat okrajšaj ter zapiši s celim delom in ulomkom manjšim od ena.

Odštej #9h

Odštej ulomke z enakimi imenovalci in rezultat okrajšaj ter zapiši s celim delom in ulomkom manjšim od ena.

Odštej #9i

Odštej ulomke z enakimi imenovalci in rezultat okrajšaj ter zapiši s celim delom in ulomkom manjšim od ena.

Odštej #10a

Odštej ulomke z enakimi imenovalci in rezultat okrajšaj ter zapiši s celim delom in ulomkom manjšim od ena.

Odštej #10c

Odštej ulomke z enakimi imenovalci in rezultat okrajšaj ter zapiši s celim delom in ulomkom manjšim od ena.

Odštej #10e

Odštej ulomke z enakimi imenovalci in rezultat okrajšaj ter zapiši s celim delom in ulomkom manjšim od ena.

Skupni imenovalec #11a

Ulomka razširi na skupni imenovalec.

Skupni imenovalec #11b

Ulomka razširi na skupni imenovalec.

Skupni imenovalec #11d

Ulomka razširi na skupni imenovalec.

Ulomka z različnima imenovalcema #12a

Seštevanje ulomkov z različnimi imenovalci s pomočjo likov.

Seštej #13a

Seštevanje ulomkov z različnimi imenovalci.

Seštej #13d

Seštevanje ulomkov z različnimi imenovalci.

Seštej #13h

Seštevanje ulomkov z različnimi imenovalci.

Seštej #13i

Seštevanje ulomkov z različnimi imenovalci.

Odštej #14a

Odštevanje ulomkov z različnimi imenovalci.

Odštej #14b

Odštevanje ulomkov z različnimi imenovalci.

Odštej #14i

Odštevanje ulomkov z različnimi imenovalci.

Izračunaj #15a

Seštevanje ulomka in decimalnega števila.

Izračunaj #16a

Izračunaj.

Izračunaj #17a

Odpravi oklepaje in izračunaj.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...