... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.8 od 5.0 [ #19 ]
Izrazi s spremenljivko
Seštevanje in odštevanje enočlenikov

Seštejemo in odštejemo lahko le podobne enočlenike. Izraz poenostavimo oz. skrčimo tako, da seštejemo oz. odštejemo podobne enočlenike. Enočleniki, ki se razlikujejo le v koeficientih, a imajo enake spremenljivke (produkt ali količnik), so si podobni. Podobne enočlenike seštevamo (odštevamo) tako, da seštejemo (odštejemo) koeficiente, spremenljivke pa prepišemo.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 6,00 € z DDV

Koda izdelka: 08-04-04

Ob zakupu podpoglavja 'Seštevanje in odštevanje enočlenikov' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
16
primeri s postopki
60
video teorije
0
video primeri
27
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 42 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Podobni enočleniki #1

Kateri enočleniki so si podobni?

Dopolni #2

Preberi in dopolni.

Seštevanje #3a

Seštej podobne enočlenike.

Odkleni dostop: 6,00 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Seštevanje #3c

Seštej podobne enočlenike.

Seštevanje in odštevanje #3d

Seštej oz. odštej podobne enočlenike.

Seštevanje #3g

Seštej podobne enočlenike.

Seštevanje #4a

Seštej podobne enočlenike.

Seštevanje #4b

Seštej podobne enočlenike.

Odštevanje #4c

Odštej podobne enočlenike.

Odštevanje #4f

Odštej podobne enočlenike.

Seštevanje in odštevanje #4h

Seštej oz. odštej podobne enočlenike.

Združi #5a

Združi podobne enočlenike.

Združi #5b

Združi podobne enočlenike.

Združi #5c

Združi podobne enočlenike.

Je rezultat pravilen? #6

Če rezultat ni pravilen, ga popravi.

Vrednost izraza #8

Poenostavi izraz in izračunaj njegovo vrednost.

Lomljena črta #10

Zapiši in poenostavi dolžino lomljene črte.

Poenostavi #12a

Najprej združi enočlenike znotraj oklepajev, nato poenostavi.

Poenostavi #12b

Najprej združi enočlenike znotraj oklepajev, nato poenostavi.

Podobni enočleniki #13a

Združi podobne enočlenike.

Podobni enočleniki #13b

Združi podobne enočlenike.

Podobni enočleniki #13d

Združi podobne enočlenike.

Enakostranični trikotnik #14

Obseg enakostraničnega trikotnika.

Poenostavi #16a

Poenostavi in izračunaj.

Poenostavi #16c

Poenostavi in izračunaj.

Poenostavi #16e

Poenostavi in izračunaj.

Poenostavi #16f

Poenostavi in izračunaj.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...