... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.7 od 5.0 [ #15 ]
Računanje z decimalnimi števili
Seštevanje in odštevanje decimalnih števil

Decimalna števila pisno seštevamo in odštevamo. Decimalno vejico vedno podpišemo pod decimalno vejico. Seštevamo oz. odštevamo tako, kot smo se naučili pri naravnih številih.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 9,10 € z DDV

Koda izdelka: 06-04-01

Ob zakupu podpoglavja 'Seštevanje in odštevanje decimalnih števil' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
18
primeri s postopki
91
video teorije
0
video primeri
32
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 51 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Seštevanje decimalnih števil #1a

Seštej dana decimalna števila.

Seštevanje decimalnih števil #1b

Seštej dana decimalna števila.

Seštevanje decimalnih števil #1d

Seštej dana decimalna števila.

Odkleni dostop: 9,10 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Seštevanje decimalnih števil #2a

Seštej dana decimalna števila.

Seštevanje decimalnih števil #2d

Seštej dana decimalna števila.

Seštevanje decimalnih števil #2e

Seštej dana decimalna števila.

Seštevanje decimalnih števil #2f

Seštej dana decimalna števila.

Seštevanje decimalnih števil #2h

Seštej dana decimalna števila.

Seštevanje decimalnih števil #2j

Seštej dana decimalna števila.

Seštevanje decimalnih števil #2o

Seštej dana decimalna števila.

Seštevanje decimalnih števil #3a

Seštej dana decimalna števila.

Seštevanje decimalnih števil #4a

Zapiši v stolpec in izračunaj.

Seštevanje decimalnih števil #4c

Zapiši v stolpec in izračunaj.

Odštevanje decimalnih števil #5a

Odštej dana decimalna števila.

Odštevanje decimalnih števil #5c

Odštej dana decimalna števila.

Odštevanje decimalnih števil #5e

Odštej dana decimalna števila.

Odštevanje decimalnih števil #6a

Odštej dana decimalna števila.

Odštevanje decimalnih števil #6c

Odštej dana decimalna števila.

Odštevanje decimalnih števil #6i

Odštej dana decimalna števila.

Odštevanje decimalnih števil #6k

Odštej dana decimalna števila.

Odštevanje decimalnih števil #6l

Odštej dana decimalna števila.

Odštevanje decimalnih števil #6m

Odštej dana decimalna števila.

Odštevanje decimalnih števil #6p

Odštej dana decimalna števila.

Odštevanje decimalnih števil #7

Reši dano besedilno nalogo.

Seštevanje, odštevanje in zaokroževanje #9a

Izračunaj vsoto in razliko ter rezultat zaokroži.

Seštevanje, odštevanje in zaokroževanje #9b

Izračunaj vsoto in razliko ter rezultat zaokroži.

Vstavi <,> ali = #10a

S pomočjo računanja z decimalnimi števili, reši nalogo.

Odštevanje in seštevanje decimalnih števil #11a

Izračunaj.

Odštevanje in seštevanje decimalnih števil #12a

Izračunaj.

Zapis izraza in računanje #13

Zapiši izraz in izračunaj.

Trgovina #17

Koliko je Petra plačala v trgovini? Kako težka je bila vrečka?

Od Domžal do Zadra #18

Koliko kilometrov nam je ostalo na poti do cilja?

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...