... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.0 od 5.0 [ #15 ]
Računanje v množici racionalnih števil
Seštevanje in odštevanje celih števil

Ko imata števili enak predznak, absolutni vrednosti števil seštejemo (predznak vsote je enak predznaku seštevancev). Ko imata števili različen predznak, absolutni vrednosti števil odštejemo (predznak vsote je enak predznaku seštevanca, ki ima večjo absolutno vrednost); odšteti neko število pa pravzaprav pomeni, da prištejemo nasprotno število.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 14,30 € z DDV

Koda izdelka: 08-02-01

Ob zakupu podpoglavja 'Seštevanje in odštevanje celih števil' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
18
primeri s postopki
143
video teorije
0
video primeri
42
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 54 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Številska premica #1

Izračunaj s pomočjo številske premice.

Temperatura zraka #2

Kolikšna je bila temperatura zraka ob dvanajsti uri?

Seštej #4a

Seštej dve celi števili.

Odkleni dostop: 14,30 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Seštej #4d

Seštej dve celi števili.

Seštej #4e

Seštej dve celi števili.

Seštej #4h

Seštej dve celi števili.

Seštej #4l

Seštej dve celi števili.

Seštej #4o

Seštej dve celi števili.

Predznak #5a

Določi manjkajoči predznak.

Predznak #5b

Določi manjkajoči predznak.

Predznak #5d

Določi manjkajoči predznak.

Preglednica #6a

Izračunaj.

Seštej #8a

Seštevaj po vrsti od leve proti desni.

Seštej #8b

Seštevaj po vrsti od leve proti desni.

Seštej #8g

Seštevaj po vrsti od leve proti desni.

Vstavi #9a

V prazna mesta vstavi manjkajoča števila.

Vstavi #9b

V prazna mesta vstavi manjkajoča števila.

Vstavi #9c

V prazna mesta vstavi manjkajoča števila.

Oklepaji in predznaki #11

Odpravi oklepaje.

Odštej #12a

Odštej dve števili tako, da najprej odpraviš oklepaje.

Odštej #12d

Odštej dve števili tako, da najprej odpraviš oklepaje.

Odštej #12e

Odštej dve števili tako, da najprej odpraviš oklepaje.

Odštej #12k

Odštej dve števili tako, da najprej odpraviš oklepaje.

Preglednica #14a

Izračunaj.

Preglednica #14b

Izračunaj.

Izračunaj #15a

Računaj od leve proti desni.

Izračunaj #15c

Računaj od leve proti desni.

Izračunaj #15f

Računaj od leve proti desni.

Izračunaj #16a

Najprej izračunaj številski izraz znotraj oklepaja.

Izračunaj #16b

Najprej izračunaj številski izraz znotraj oklepaja.

Izračunaj #16c

Najprej izračunaj številski izraz znotraj oklepaja.

Izračunaj #16j

Najprej izračunaj številski izraz znotraj oklepaja.

Izračunaj #16l

Najprej izračunaj številski izraz znotraj oklepaja.

Izračunaj #16n

Najprej izračunaj številski izraz znotraj oklepaja.

Izračunaj #17a

Računaj od znotraj navzven.

Izračunaj #17b

Računaj od znotraj navzven.

Izračunaj #17c

Računaj od znotraj navzven.

Izračunaj #17d

Računaj od znotraj navzven.

Izračunaj #17g

Računaj od znotraj navzven.

Izraz #18a

Zapiši izraz in izračunaj njegovo vrednost.

Izraz #18c

Zapiši izraz in izračunaj njegovo vrednost.

Izraz #18d

Zapiši izraz in izračunaj njegovo vrednost.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...