... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.5 od 5.0 [ #10 ]
Izrazi in enačbe
Računanje s spremenljivkami

Izraze z enako spremenljivko lahko seštevamo. Seštejemo števila ob spremenljivkah, spremenljivko pa prepišemo. Izraze z enako spremenljivko lahko tudi odštevamo. Odštejemo števila ob spremenljivkah, spremenljivko pa prepišemo. Izraza z različnimi spremenljivkami množimo tako, da zmnožimo števila v izrazih, nato pa zapišemo še produkt spremenljivk. Produkt enakih spremenljivk pa zapišemo s potenco. Izraza s spremenljivkami delimo tako, da delimo števila v izrazih, nato pa delimo še spremenljivki.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 5,60 € z DDV

Koda izdelka: 07-04-02

Ob zakupu podpoglavja 'Računanje s spremenljivkami' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
8
primeri s postopki
56
video teorije
0
video primeri
32
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 31 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Zapiši kot produkt #1a

Vsoto enakih števil zapiši kot produkt.

Zapiši kot produkt #2a

Vsoto enakih spremenljivk zapiši kot produkt.

Zapiši kot produkt #2b

Vsoto enakih spremenljivk zapiši kot produkt.

Odkleni dostop: 5,60 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Zapiši kot produkt #2d

Vsoto enakih spremenljivk zapiši kot produkt.

Seštej, oziroma odštej #3a

Seštej oziroma odštej izraza z enako spremenljivko.

Seštej, oziroma odštej #3b

Seštej oziroma odštej izraza z enako spremenljivko.

Seštej, oziroma odštej #3c

Seštej oziroma odštej izraza z enako spremenljivko.

Seštej, oziroma odštej #3e

Seštej oziroma odštej izraza z enako spremenljivko.

Seštej, oziroma odštej #3g

Seštej oziroma odštej izraza z enako spremenljivko.

Seštej, oziroma odštej #3h

Seštej oziroma odštej izraza z enako spremenljivko.

Seštej, oziroma odštej #3i

Seštej oziroma odštej izraza z enako spremenljivko.

Seštej, oziroma odštej #4a

Seštej oziroma odštej izraza z enako spremenljivko.

Seštej, oziroma odštej #4b

Seštej oziroma odštej izraza z enako spremenljivko.

Seštej, oziroma odštej #4c

Seštej oziroma odštej izraza z enako spremenljivko.

Seštej, oziroma odštej #5a

Seštej oziroma odštej izraze z enako spremenljivko.

Seštej, oziroma odštej #5c

Seštej oziroma odštej izraze z enako spremenljivko.

Seštej, oziroma odštej #5d

Seštej oziroma odštej izraze z enako spremenljivko.

Zmnoži #6a

Zmnoži izraza z različnima spremenljivkama.

Zmnoži #6c

Zmnoži izraza z različnima spremenljivkama.

Zmnoži #6d

Zmnoži izraza z različnima spremenljivkama.

Zmnoži #7a

Zmnoži izraza z enakima spremenljivkama.

Zmnoži #7b

Zmnoži izraza z enakima spremenljivkama.

Zmnoži #7c

Zmnoži izraza z enakima spremenljivkama.

Zmnoži #7e

Zmnoži izraza z enakima spremenljivkama.

Deli #8b

Deli izraz s spremenljivko s številom.

Deli #8c

Deli izraz s spremenljivko s številom.

Deli #8e

Deli izraz s spremenljivko s številom.

Deli #8f

Deli enaki sprmenljivki.

Deli #8h

Deli izraza z enakima spremenljivkama.

Deli #8i

Deli izraza z enakima spremenljivkama.

Deli #8j

Deli izraza z enakima spremenljivkama.

Deli #8k

Deli izraza z enakima spremenljivkama.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...