... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
0.0 od 5.0 [ #0 ]
Oglata telesa
Prizma

Pokončna prizma je oglato telo, omejeno z dvema vzporednima skladnima n-kotnikoma (osnovna ploskev) in n pravokotniki. Bolj natančno bomo spoznali pravilno tristrano prizmo, pravilno štiritstrano prizmo in pravilno šeststrano prizmo.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 6,50 € z DDV

Koda izdelka: 09-06-01

Ob zakupu podpoglavja 'Prizma' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
41
primeri s postopki
65
video teorije
0
video primeri
22
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 89 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Kocka #1

Izračunaj površino, prostornino in dolžino telesne diagonale kocke.

Kocka in ploskovna diagonala #2c

Izračunaj ploskovno diagonalo.

Kocka #4

Izračunaj prostornino in telesno diagonalo.

Odkleni dostop: 6,50 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Kocka #5

Izračunaj dolžino roba in prostornino kocke.

Pravilna štiristrana prizma #10

Izračunaj prostornino in površino prizme.

Pravilna štiristrana prizma #12a

Izračunaj plašč prizme.

Enakoroba štiristrana prizma #13

Izračunaj prostornino in stransko diagonalo.

Pravilna štiristrana prizma #14

Izračunaj prostornino in telesno diagonalo.

Kvader #15

Izračunaj osnovno ploskev prizme.

Štiristrana prizma #16

Izračunaj vse potrebno.

Prostornina in sladoled #18

Koliko litrov sladoleda?

Kvader in razmerje robov #19

Izračunati moramo dolžino robov in prostornino danega kvadra.

Prostornina in cena deske #24

Preko dimenzij deske bomo z razumevanjem kvadra izračunali prostornino in ceno deske.

Pravilna tristrana prizma #25

Izračunaj plašč in površino prizme.

Pravilna tristrana prizma #26

Izračunaj prostornino in površino prizme.

Enakoroba tristrana prizma #29

Izračunaj prostornino in površino prizme.

Pravilna tristrana prizma #30

Izračunaj površino prizme.

Enakoroba tristrana prizma #31

Izračunaj prostornino prizme.

Pravilna tristrana prizma #34

Izračunaj površino in prostornino prizme.

Tristrana prizma #36

Izračunaj površino in prostornino prizme.

Pravilna šeststrana prizma #38

Izračunati moramo prostornino in površino prizme.

Pravilna šeststrana prizma #41

Izračunati moramo rob osnovne ploskve in površino prizme.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...