... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.9 od 5.0 [ #15 ]
Linearna funkcija
Premo in obratno sorazmerje sta funkciji

Premo sorazmerje je funkcija, katere graf je premica. Na naraščanje oziroma padanje premice vpliva koeficient premega sorazmerja k. Obratno sorazmerje je funkcija, katere graf je hiperbola. Koeficient obratnega sorazmerja k vpliva na to, v katerih kvadrantih narišemo veji hiperbole.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 5,60 € z DDV

Koda izdelka: 09-04-03

Ob zakupu podpoglavja 'Premo in obratno sorazmerje sta funkciji' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
24
primeri s postopki
56
video teorije
0
video primeri
19
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 81 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Premo sorazmerje #1

Zapiši funkcijski predpis.

Premo sorazmerje #2

Zapiši funkcijski predpis.

Krofi #3

Zapiši funkcijski predpis.

Odkleni dostop: 5,60 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Premo sorazmerje #4c

Ali točki A in B ležita na grafu funkcije.

Premo sorazmerje #5

Dopolni preglednico in nariši graf funkcije.

Premo sorazmerje #6

Dopolni preglednico in nariši graf funkcije.

Graf premega sorazmerja #7

Kako koeficient premega sorazmerja vpliva na graf?

Jabolka #8

Zapiši funkcijski predpis in nariši graf premega sorazmerja.

Mandarine #9

Zapiši funkcijski predpis in nariši graf premega sorazmerja.

Med #12a

Izračunaj.

Obratno sorazmerje #14

Zapiši koeficient obratnega sorazmerja v danih funkcijskih predpisih.

Obratno sorazmerje #15

Zapiši funkcijski predpis.

Beljenje #17

Izračunaj.

Obratno sorazmerje #19

Dopolni preglednico in nariši graf funkcije.

Obratno sorazmerje #20c

Ali točki A in B ležita na grafu funkcije.

Obratno sorazmerje #20d

Izračunaj neznani koordinati točk.

Obratno sorazmerje #21

Dopolni preglednico.

Graf obratnega sorazmerja #22

Kako koeficient obratnega sorazmerja vpliva na graf?

Cevi in bazen #23

Reši nalogo.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...