... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.1 od 5.0 [ #14 ]
Sorazmerje in podobnost
Premo in obratno sorazmerje

Količini sta premo sorazmerni, ko velja: da kolikokrat se poveča (zmanjša) prva količina, tolikokrat se poveča (zmanjša) druga količina. Količini sta obratno sorazmerni, ko velja, da kolikokrat se poveča (zmanjša) prva količina, tolikokrat se zmanjša (poveča) druga količina. Naloge z razmerji rešujemo s sklepanjem, z enačbo razmeja ali z zapisom razmerja.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 6,50 € z DDV

Koda izdelka: 09-03-04

Ob zakupu podpoglavja 'Premo in obratno sorazmerje' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
27
primeri s postopki
65
video teorije
0
video primeri
25
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 84 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Premo sorazmerje #1

Ugotovi, kateri dve količini sta premo sorazmerni.

Premo sorazmerje #2

Zapiši koeficient premega sorazmerja in izpolni preglednico.

Graf premega sorazmerja #3

Nariši graf premega sorazmerja.

Odkleni dostop: 6,50 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Premo sorazmerje #4a

Zapiši koeficient premega sorazmerja in dopolni preglednico.

Premo sorazmerje #5a

Ugotovi, ali sta v zapisanem razmerju, spremenljivki v premem sorazmerju.

Premo sorazmerje #5b

Ugotovi, ali sta v zapisanem razmerju, spremenljivki v premem sorazmerju.

Premo sorazmerje #5c

Ugotovi, ali sta v zapisanem razmerju, spremenljivki v premem sorazmerju.

Petra in sadje #6a

Besedilna naloga s premim sorazmerjem.

Petra in sadje #6b

Besedilna naloga s premim sorazmerjem.

Petra in sadje #6c

Besedilna naloga s premim sorazmerjem.

Zaboji in hruške #7

Besedilna naloga s premim sorazmerjem.

Sirove štručke #9

Besedilna naloga s premim sorazmerjem.

Premo sorazmerje #12

Ugotovi, kateri dve količini sta obratno sorazmerni.

Obratno sorazmerje #13

Zapiši koeficient obratnega sorazmerja in izpolni preglednico.

Obratno sorazmerje #14

Zapiši koeficient obratnega sorazmerja in izpolni preglednico.

Obratno sorazmerje #15

Sta količini, prikazani v preglednici, obratno sorazmerni?

Obratno sorazmerje #16

Sta količini, prikazani v preglednici, obratno sorazmerni?

Graf obratnega sorazmerja #17a

Nariši graf obratnega sorazmerja.

Koordinata točke #17d

Izračunaj neznano koordinato točke.

Preglednica #18a

Dopolni preglednico in zapiši koeficient obratnega sorazmerja.

Obratno sorazmerje #19a

Ugotovi, ali sta v zapisanem razmerju, spremenljivki v obratnem sorazmerju.

Obratno sorazmerje #19b

Ugotovi, ali sta v zapisanem razmerju, spremenljivki v obratnem sorazmerju.

Gozdar in sajenje dreves #22

Besedilna naloga z obratnim sorazmerjem.

Polnenje bazena #23

Besedilna naloga z obratnim sorazmerjem.

Vrstice in strani učbenika #24

Besedilna naloga z obratnim sorazmerjem.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...