... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.2 od 5.0 [ #10 ]
Večkotniki
Pravilni večkotniki

Pravilni večkotnik ima skladne vse stranice in notranje kote. Rečemo, da so pravilni večkotniki enakostranični in enakokotni. Pravilni večkotniki so osno somerni. Pravilnemu večkotniku lahko včrtamo ali očrtamo krožnico. Središče obeh krožnic je v isti točki (središče večkotnika).

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 4,60 € z DDV

Koda izdelka: 08-07-03

Ob zakupu podpoglavja 'Pravilni večkotniki' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
15
primeri s postopki
46
video teorije
0
video primeri
15
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 47 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Pravilni večkotnik #1

Kateri večkotnik je pravilen?

Pravilni petkotnik #4

Izračunaj velikosti notranjega kota, zunanjega kota, središčnega kota, ...

Pravilni desetkotnik #6

Izračunaj velikosti notranjega kota, zunanjega kota in središčnega kota.

Odkleni dostop: 4,60 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Izjave #9a

Je izjava pravilna ali ne?

Izjave #9b

Je izjava pravilna ali ne?

Izjave #9c

Je izjava pravilna ali ne?

Izjave #9e

Je izjava pravilna ali ne?

Izjave #9f

Je izjava pravilna ali ne?

Kot #10a

Izračunaj velikost označenega kota na sliki.

Kot #10b

Izračunaj velikost označenega kota na sliki.

Kot #10c

Izračunaj velikost označenega kota na sliki.

Kot #10d

Izračunaj velikost označenega kota na sliki.

Očrtana krožnica #11a

Pravilnemu petkotniku očrtaj krožnico.

Včrtana krožnica #11b

Pravilnemu petkotniku včrtaj krožnico.

Načrtovanje #12

Načrtaj pravilni štirikotnik z danimi podatki.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...