... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.4 od 5.0 [ #5 ]
Množica naravnih števil
Pravila deljivosti

Spoznali bomo kdaj je neko število deljivo z 2, 5 ali 10, kjer je pomembno katera števka je na mestu enic danega števila. Pri deljivosti s 3 in 9 pa bomo opazovali vsoto števk danega števila.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 4,30 € z DDV

Koda izdelka: 06-01-05

Ob zakupu podpoglavja 'Pravila deljivosti' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
14
primeri s postopki
43
video teorije
0
video primeri
12
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 25 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Deljivost z 10, 100, 1 000 #1

Zapiši katera števila so deljiva z 10, 100 ali 1 000.

Deljivost z 2 #2a

Zapiši, katera števila so deljiva z 2.

Deljivost s 5 #2b

Zapiši, katera števila so deljiva s 5.

Odkleni dostop: 4,30 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Deljivost s 3 #2c

Zapiši, katera števila so deljiva s 3.

Deljivost z 9 #2d

Zapiši, katera števila so deljiva z 9.

Deljivost z 2 #3a

Zapiši, katera števila so deljiva z 2.

Deljivost s 3 #5a

Vstavi manjkajočo števko, da bo število deljivo s 3.

Deljivost s 5 #5b

Vstavi manjkajočo števko, da bo število deljivo s 5.

Deljivost z 9 #8b

Vstavi manjkajočo števko, da bo število deljivo z 9.

Izjave #10

Je izjava pravilna ali napačna?

Deljivost z 2 in 3 #11

Izpiši števila, ki so hkrati deljiva z 2 in s 3.

Števila #14

Zapiši dana števila.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...