... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.6 od 5.0 [ #15 ]
Potence in koreni
Potence

Poleg osnovnega razumevanja potenc si bomo ogledali primere, ko je osnova pozitivno ali negativno število. V tem primeru bo pommebno ali je eksponent sodo ali liho število. Spoznali bomo tudi potence z negativnim eksponentom in računanje znjimi.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 15,80 € z DDV

Koda izdelka: 08-03-01

Ob zakupu podpoglavja 'Potence' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
25
primeri s postopki
158
video teorije
0
video primeri
51
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 67 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Potence #1a

Dani produkt zapiši s potenco.

Potence #2a

Dano potenco zapiši kot produkt in izračunaj vrednost potence.

Potence #2b

Dano potenco zapiši kot produkt in izračunaj vrednost potence.

Odkleni dostop: 15,80 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Potence #2d

Dano potenco zapiši kot produkt in izračunaj vrednost potence.

Potence #2e

Dano potenco zapiši kot produkt in izračunaj vrednost potence.

Potence #2g

Dano potenco zapiši kot produkt in izračunaj vrednost potence.

Potence #3b

Dano število zapiši s potenco s čim manjšo osnovo.

Tabela #4

Dopolni tabelo.

Potence z osnovo 1 #5a

Vrednost potence z osnovo ena je vedno 1.

Potence z osnovo 0 #6a

Vrednost potence z osnovo nič (ko je v eksponentu naravno število) je vedno 0.

Potence z eksponentom 1 #7a

Vrednost potence z eksponentom ena je enaka osnovi potence.

Potence z osnovo 10 #8a

Izračunaj vrednost potence z osnovo 10.

Potence z eksponentom 0 #9a

Izračunaj vrednost potence z eksponentom 0.

Poišči n #10a

Kakšen mora biti eksponent n pri dani enakosti?

Poišči n #10b

Kakšen mora biti eksponent n pri dani enakosti?

Poišči n #10c

Kakšen mora biti eksponent n pri dani enakosti?

Poišči n #10f

Kakšen mora biti eksponent n pri dani enakosti?

Poišči a #11a

Kakšna mora biti osnova a pri dani enakosti?

Poišči a #11b

Kakšna mora biti osnova a pri dani enakosti?

Poišči a #11d

Kakšna mora biti osnova a pri dani enakosti?

Številski izraz #13b

Izračunaj vrednost danega številskega izraza.

Številski izraz #13c

Izračunaj vrednost danega številskega izraza.

Številski izraz #13e

Izračunaj vrednost danega številskega izraza.

Potenca z negativno osnovo #14a

Zapiši potenco kot produkt in izračunaj njeno vrednost.

Potenca z negativno osnovo #15a

Zapiši kot produkt in izračunaj vrednost potence.

Potenca z negativno osnovo #15b

Zapiši kot produkt in izračunaj vrednost potence.

Potenca z negativno osnovo #16a

Zapiši kot produkt in izračunaj vrednost potence.

Potenca z negativno osnovo #16b

Zapiši kot produkt in izračunaj vrednost potence.

Potenca z negativnim prednakom #17a

Izračunaj.

Potenca z negativnim prednakom #17e

Izračunaj.

Primerjaj #18a

Vstavi < ali > ali =.

Primerjaj #18b

Vstavi < ali > ali =.

Primerjaj #18c

Vstavi < ali > ali =.

Primerjaj #18e

Vstavi < ali > ali =.

Primerjaj #18f

Vstavi < ali > ali =.

Primerjaj #18k

Vstavi < ali > ali =.

Primerjaj #18l

Vstavi < ali > ali =.

Primerjaj #18m

Vstavi < ali > ali =.

Vrednost izraza #19b

Izračunaj vrednost izraza.

Potenca z negativnim eksponentom #20a

Potenco z negativnim eksponentom zapiši v obliki ulomka.

Potenca z negativnim eksponentom #21a

Ulomek zapiši kot potenco z negativnim eksponentom.

Potenca z negativnim eksponentom #21f

Ulomek zapiši kot potenco z negativnim eksponentom.

Potenca z negativnim eksponentom #22a

Ulomek zapiši kot potenco z negativnim eksponentom.

Potenca z negativnim eksponentom #22b

Ulomek zapiši kot potenco z negativnim eksponentom.

Potenca z negativnim eksponentom #23a

Potenco z negativnim eksponentom zapiši v obliki ulomka in ulomek poračunaj.

Potenca z negativnim eksponentom #24a

Izračunaj vrednost potence.

Potenca z negativnim eksponentom #24b

Izračunaj vrednost potence.

Potenca z negativnim eksponentom #24c

Izračunaj vrednost potence.

Potenca z negativnim eksponentom #24e

Izračunaj vrednost potence.

Vrednost izraza #25b

Izračunaj vrednost izraza.

Vrednost izraza #25d

Izračunaj vrednost izraza.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...