... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.6 od 5.0 [ #12 ]
Video teorija v pripravi ...
Potence #1a

Dani produkt zapiši s potenco.

Potence #2a

Dano potenco zapiši kot produkt in izračunaj vrednost potence.

Potence #2b

Dano potenco zapiši kot produkt in izračunaj vrednost potence.

Potence #2d

Dano potenco zapiši kot produkt in izračunaj vrednost potence.

Potence #2e

Dano potenco zapiši kot produkt in izračunaj vrednost potence.

Potence #2g

Dano potenco zapiši kot produkt in izračunaj vrednost potence.

Potence #3b

Dano število zapiši s potenco s čim manjšo osnovo.

Tabela #4

Dopolni tabelo.

Potence z osnovo 1 #5a

Vrednost potence z osnovo ena je vedno 1.

Potence z osnovo 0 #6a

Vrednost potence z osnovo nič (ko je v eksponentu naravno število) je vedno 0.

Potence z eksponentom 1 #7a

Vrednost potence z eksponentom ena je enaka osnovi potence.

Potence z osnovo 10 #8a

Izračunaj vrednost potence z osnovo 10.

Potence z eksponentom 0 #9a

Izračunaj vrednost potence z eksponentom 0.

Poišči n #10a

Kakšen mora biti eksponent n pri dani enakosti?

Poišči n #10b

Kakšen mora biti eksponent n pri dani enakosti?

Poišči n #10c

Kakšen mora biti eksponent n pri dani enakosti?

Poišči n #10f

Kakšen mora biti eksponent n pri dani enakosti?

Poišči a #11a

Kakšna mora biti osnova a pri dani enakosti?

Poišči a #11b

Kakšna mora biti osnova a pri dani enakosti?

Poišči a #11d

Kakšna mora biti osnova a pri dani enakosti?

Številski izraz #13b

Izračunaj vrednost danega številskega izraza.

Številski izraz #13c

Izračunaj vrednost danega številskega izraza.

Številski izraz #13e

Izračunaj vrednost danega številskega izraza.

Potenca z negativno osnovo #14a

Zapiši potenco kot produkt in izračunaj njeno vrednost.

Potenca z negativno osnovo #15a

Zapiši kot produkt in izračunaj vrednost potence.

Potenca z negativno osnovo #15b

Zapiši kot produkt in izračunaj vrednost potence.

Potenca z negativno osnovo #16a

Zapiši kot produkt in izračunaj vrednost potence.

Potenca z negativno osnovo #16b

Zapiši kot produkt in izračunaj vrednost potence.

Potenca z negativnim prednakom #17a

Izračunaj.

Potenca z negativnim prednakom #17e

Izračunaj.

Primerjaj #18a

Vstavi < ali > ali =.

Primerjaj #18b

Vstavi < ali > ali =.

Primerjaj #18c

Vstavi < ali > ali =.

Primerjaj #18e

Vstavi < ali > ali =.

Primerjaj #18f

Vstavi < ali > ali =.

Primerjaj #18k

Vstavi < ali > ali =.

Primerjaj #18l

Vstavi < ali > ali =.

Primerjaj #18m

Vstavi < ali > ali =.

Vrednost izraza #19b

Izračunaj vrednost izraza.

Potenca z negativnim eksponentom #20a

Potenco z negativnim eksponentom zapiši v obliki ulomka.

Potenca z negativnim eksponentom #21a

Ulomek zapiši kot potenco z negativnim eksponentom.

Potenca z negativnim eksponentom #21f

Ulomek zapiši kot potenco z negativnim eksponentom.

Potenca z negativnim eksponentom #22a

Ulomek zapiši kot potenco z negativnim eksponentom.

Potenca z negativnim eksponentom #22b

Ulomek zapiši kot potenco z negativnim eksponentom.

Potenca z negativnim eksponentom #23a

Potenco z negativnim eksponentom zapiši v obliki ulomka in ulomek poračunaj.

Potenca z negativnim eksponentom #24a

Izračunaj vrednost potence.

Potenca z negativnim eksponentom #24b

Izračunaj vrednost potence.

Potenca z negativnim eksponentom #24c

Izračunaj vrednost potence.

Potenca z negativnim eksponentom #24e

Izračunaj vrednost potence.

Vrednost izraza #25b

Izračunaj vrednost izraza.

Vrednost izraza #25d

Izračunaj vrednost izraza.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...