... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.3 od 5.0 [ #28 ]
Krog in deli kroga
Ploščina kroga in ploščina krožnega izseka

V danem poglavju spoznamo formulo za izračun ploščine kroga in krožnega kolobarja. Spoznamo tudi pojem krožnega izseka in računamo njegovo ploščino.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 4,00 € z DDV

Koda izdelka: 08-08-03

Ob zakupu podpoglavja 'Ploščina kroga in ploščina krožnega izseka' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
22
primeri s postopki
40
video teorije
0
video primeri
10
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 27 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Ploščina kroga #1

Izračunaj ploščino kroga.

Ploščina kroga #7a

Izračunaj premer in obseg kroga.

Kvadrat in krog #9

Izračunaj zapisane ploščine.

Odkleni dostop: 4,00 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Povečanje polmera #10a

Kolikokrat se poveča ploščina kroga?

Polmer kroga #12

Natančno izračunaj polmer.

Ploščina krožnega kolobarja #16

Izračunaj ploščino krožnega kolobarja.

Ploščina krožnega izseka #18a

Izračunaj ploščino krožnega izseka.

Ploščina krožnega izseka #18c

Izračunaj ploščino krožnega izseka.

Ploščina sestavljenega lika #20a

Izračunaj ploščino.

Ploščina sestavljenega lika #20d

Izračunaj ploščino.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...