... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.1 od 5.0 [ #22 ]
Računanje s števili do milijona
Pisno množenje

Pisno množenje do milijona večmestnega števila z enomestnim številom brez prehoda in s prehodom, pisno množenje z večkratniki števila deset, pisno množenje z dvomestnim številom brez prehoda in s prehodom ter pisno množenje s tromestnim številom brez prehoda in s prehodom. Pri množenju velja zakon o zamenjavi. Vrstni red množenca in množitelja (faktorjev) lahko zamenjamo.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 4,80 € z DDV

Koda izdelka: 05-02-02

Ob zakupu podpoglavja 'Pisno množenje' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
20
primeri s postopki
48
video teorije
0
video primeri
39
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 45 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Množenje brez prehoda #1a

Razlaga množenja z enomestnim številom brez prehoda.

Množenje brez prehoda #1b

Množenje z enomestnim številom brez prehoda.

Množenje brez prehoda #2a

Množenje z enomestnim številom brez prehoda.

Odkleni dostop: 4,80 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Množenje brez prehoda #3a

Množenje z enomestnim številom brez prehoda.

Množenje s prehodom #4a

Množenje z enomestnim številom z enojnim prehodom.

Množenje s prehodom #4b

Množenje z enomestnim številom z enojnim prehodom.

Množenje s prehodom #5a

Množenje z enomestnim številom.

Množenje s prehodom #5b

Množenje z enomestnim številom.

Množenje s prehodom #5c

Množenje z enomestnim številom.

Množenje s prehodom #6a

Množenje z enomestnim številom z dvojnim prehodom.

Množenje s prehodom #6b

Množenje z enomestnim številom z dvojnim prehodom.

Besedilna naloga #7

Nabiranje jabolk.

Množenje s prehodom #9a

Množenje z enomestnim številom.

Množenje s prehodom #9b

Množenje z enomestnim številom.

Množenje s prehodom #9c

Množenje z enomestnim številom.

Množenje s prehodom #9e

Množenje z enomestnim številom.

Množenje s prehodom #9i

Množenje z enomestnim številom.

Množenje z deset #10a

Ko število množimo z 10, mu pripišemo eno ničlo.

Množenje z večkratniki števila 10 #11a

Množenje z dvomestnim številom.

Množenje z večkratniki števila 10 #11b

Množenje z dvomestnim številom.

Množenje z večkratniki števila 10 #12a

Množenje z dvomestnim številom.

Množenje z večkratniki števila 10 #12b

Množenje z dvomestnim številom.

Množenje brez prehoda #13a

Množenje z dvomestnim številom.

Množenje brez prehoda #13b

Množenje z dvomestnim številom.

Množenje brez prehoda #13c

Množenje z dvomestnim številom.

Množenje brez prehoda #14a

Množenje z dvomestnim številom.

Množenje brez prehoda #14b

Množenje z dvomestnim številom.

Množenje brez prehoda #15a

Množenje z dvomestnim številom.

Množenje brez prehoda #15b

Množenje z dvomestnim številom.

Množenje s prehodom #16a

Množenje z dvomestnim številom.

Množenje s prehodom #16b

Množenje z dvomestnim številom.

Množenje s prehodom #16c

Množenje z dvomestnim številom.

Množenje s prehodom #17a

Množenje z dvomestnim številom.

Množenje s prehodom #17c

Množenje z dvomestnim številom.

Množenje s prehodom #18a

Množenje z dvomestnim številom.

Množenje s prehodom #18c

Množenje z dvomestnim številom.

Množenje brez prehoda #19a

Množenje s tromestnim številom.

Množenje s prehodom #20a

Množenje s tromestnim številom.

Množenje s prehodom #21a

Množenje s tromestnim številom.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...