... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.4 od 5.0 [ #5 ]
Oglata telesa
Piramida

Piramida je oglato geometrijsko telo, ki ima le eno osnovno ploskev. Ta ploskev je lahko poljubni večkotnik. Plašč piramide pa je sestavljen iz enakostraničnih trikotnikov. Računali bomo površino in prostornino piramide.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 2,70 € z DDV

Koda izdelka: 09-06-02

Ob zakupu podpoglavja 'Piramida' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
16
primeri s postopki
27
video teorije
2
video primeri
8
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 63 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Na voljo dve video teoriji ...
Pravilna štiristrana piramida #1

Koliko kartona bi potrebovali za izdelavo piramide?

Pravilna štiristrana piramida in prostornina #2

Izračunaj površino piramide.

Pravilna štiristrana piramida in stranski rob s #3

Izračunaj stranski rob s in prostornino piramide

Odkleni dostop: 2,70 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Pravilna štiristrana piramida #4

Izračunaj dolžino osnovnega roba.

Pravilna štiristrana piramida in njena višina #5

Za izračun višine piramide in višine stranske ploskve bomo trikrat uporabili Pitagorov izrek.

Pravilna enakoroba štiristrana piramida #7

Izračunaj višino piramide.

Pravilna tristrana piramida #16b

Izračunaj prostornino piramide.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...