... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.2 od 5.0 [ #20 ]
Trikotniki
Opis trikotnika

Trikotnik je lik v ravnini, določen s tremi točkami, ki ne ležijo na isti premici. Te tri točke imenujemo oglišča. Trikotnik omejujejo tri stranice. Trikotnik ima tri notranje in tri zunanje kote. Vsota notranjih kotov je sto osemdeset stopinj, vsota zunanjih kotov pa tristo šestdeset stopinj.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 3,60 € z DDV

Koda izdelka: 07-07-01

Ob zakupu podpoglavja 'Opis trikotnika' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
13
primeri s postopki
36
video teorije
0
video primeri
18
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 49 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Označevanje trikotnika #1

Nariši trikotnik ABc in ga pravilno označi.

Označevanje trikotnika #2

Popravi škratove napake.

Trikotniško pravilo #3a

Lahko narišeš trikotnik?

Odkleni dostop: 3,60 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Trikotniško pravilo #3c

Lahko narišeš trikotnik?

Notranji koti trikotnika #4a

Izračunaj manjkajoči notranji kot trikotnika.

Notranji koti trikotnika #4b

Izračunaj manjkajoči notranji kot trikotnika.

Notranji koti trikotnika #4e

Izračunaj manjkajoči notranji kot trikotnika.

Notranji koti trikotnika #4f

Izračunaj manjkajoči notranji kot trikotnika.

Notranji koti trikotnika #6b

Izračunaj kot med simetralama kotov.

Zunanji koti trikotnika #7

Izračunaj zunanji kot trikotnika.

Zunanji koti trikotnika #8a

Izračunaj notranji kot trikotnika.

Zunanji koti trikotnika #9

Izračunaj manjkajoči zunanji kot trikotnika.

Zunanji koti trikotnika #10

Izračunaj zunanji kot trikotnika.

Notranji in zunanji koti trikotnika #12a

Izračunaj manjkajoče kote v trikotniku.

Notranji in zunanji koti trikotnika #12c

Izračunaj manjkajoče kote v trikotniku.

Notranji in zunanji koti trikotnika #13a

Izračunaj manjkajoče kote v trikotniku.

Notranji in zunanji koti trikotnika #13b

Izračunaj manjkajoče kote v trikotniku.

Notranji in zunanji koti trikotnika #13c

Izračunaj manjkajoče kote v trikotniku.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...